Pokladňa a Sklad
 

Úprava užívateľského rozhrania skladových kariet

Tento videonávod nám popisuje úpravu - prispôsobenie užívateľského rozhrania a zobrazenia skladových kariet v aplikácii iKelp Predajca. Zároveň si možme upraviť rozloženie stĺpcov, veľkosť písma, farby a nastaviť rozhranie podľa našich preferencií.

 

V tomto návode vám predstavíme, akým spôbom je možné si prispôsobiť rozhranie aplikácie tak, aby sa vám s ňou lahšie pracovalo. V návode je ďalej popísané prispôsobenie užívateľského rozhrania skladových kariet, možnosť úpravy rozloženia stĺpcov, úpravy veľkosti písma, farby a nastavenie rozhrania podľa vašich preferencií. Jednotlivé nastavenia a zmeny sa ukladajú v profile používateľa, takže akákoľvek úprava v nastavení zobrazenia sa zobrazí len danému prihlásenému používateľovi.

Aby bolo možné v aplikácii spravovať užívateľské rozhranie, je vhodné mať založenú aspoň jednu skladovú kartu. (Postup vytvorenia karty sa dočítate v návode Vytvorenie tovarovej karty a jej základné nastavenia.)

Zobrazenie stromu kategórií v zozname kariet

Pre ľahšie filtrovanie skladových kariet je možné si v zozname zobraziť strom skladových kategórií. Tento slúži pre rýchlejšie vyhľadávanie a filtrovanie v zozname.

 1. Otvorte si zoznam skladových kariet kliknutím na ikonu K na nástrojovej lište aplikácie.
 2. Dvojklikom v záhlaví okna Skladové karty môžete upravovať veľkosť okna.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši v stĺpci Názov položky na niektorej z vytvorených skladových kariet.
 4. V zobrazenej ponuke vyberte možnosť Kategóriu - info.
 5. Následne sa zobrazí v ľavej časti obrazovky okno zo zoznamom skladových kategórií nadefinovaných v aplikácii. (Podľa potreby je možné si okno s kategóriami alebo zoznamom kariet roztiahnuť, prípadne posunúť tak, aby boli okná v zoznam pri sebe.)
 6. Aplikácia si automaticky dané nastavenie zapamätá a aj po zatvorení zoznamu kariet kliknutím na tlačidlo Zatvoriť a opätovnom otvorení sa nastavené rozloženie zobrazí.

Nastavenie zobrazenia a poradia stĺpcov

 • Nastavenie poradia stĺpcov

Niektoré stĺpce môžu byť pre vás z pohľadu používania dôležitejšie, niektoré menej. Preto je možné si poradia ľubovolne upraviť podľa potreby.

 1. Kliknite ľavým tlačidlom myši v záhlaví, resp. na názve stĺpca ktorý chcete presunúť a podržte tlačidlo myši. Posunutím myši sa stĺpec presunie na požadované miesto.
 2. Vo vzorovom príklade sme presunuli dopredu v zozname tieto stĺpce (ich poradie je samozrejme možné si nastaviť podľa potreby):
  • Množstvo presunuté za názov položky
  • Merná jednotka
  • Skladová cena
  • Predajná cena
  • Predajná cena s DPH
  • M (marža)
  • PLU
  • Čiarový kód

Ak niektoré stĺpce nepotrebujete, je možné ich od ostatných oddeliť presunutím niektorého z prázdnych stĺpcov, čím vznikne medzera medzi zobrazovanými požadovanými údajmi a menej potrebnými. (Napr. oddelením stĺpcom Skupina, prípadne Dod. kód ak nebude tieto informácie v aplikácii evidovať.) 

 • Zmena farby stĺpca

Pri kliknutí na názov niektorého zo stĺpcov pravým tlačidlom myši, zobrazí sa paleta farieb a je možné si tak nadefinovať farbu daného stĺpca.

 • Zmena šírky stĺcov

Rovnako je možné si v aplikácii upravovať aj šírku stĺpcov, postavením sa v záhlaví medzi dva stĺpce a ich posunutím. (Rovnako ako v aplikácii MS Excel.) 

 • Nastavenie veľkosti písma

Veľkosť písma je možné upravovať rovnako vo všetkých formulároch aplikácie. Stačí sa v zozname postaviť myšou medzi prvý a druhý riadok a do úplne prvého stĺpca pred označenie typu skladových kariet. Zobrazí sa posuvník zo šípkou smerom hore a dolu. Pomocou neho je možné výšku riadka zväčšiť, čím sa automaticky upraví veľkosť písma.

Write by Author / Vytvorené by