Pokladňa a Sklad
 

Výdaj - predstavenie a nový výdaj

Všetky výdaje tovaru zo skladu je možné prezerať v okne Výdaj. Tu je taktiež možné vytvárať nové výdaje zo skladu. Okno výdajov zobrazíte kliknutím na Sklad v hlavnom menu aplikácie a následným kliknutím na možnosť Výdaj, alebo kliknutím na tlačidlo s písmenom V na nástrojovej lište.

Okno Výdaj je rozdelené na štyri hlavné časti. V hornej časti je možné jednotlivé výdaje filtrovať. V strede sú zobrazené dve tabuľky, kde v hornej tabuľke vyberáte jednotlivé výdajky a v spodnej tabuľke vidíte položky obsiahnuté vo výdajke. V úplne spodnej časti tohto okna sa nachádzajú úkony.

vydaj

Okno Výdaj stručne popisuje aj nasledovné video.

Nový výdaj

Novú výdajku je možné vytvoriť kliknutím na úkon Nová. Zobrazí sa okno Výdaj zo skladu, kde kliknite do okienka Adresa a stlačte klávesu Enter. Zobrazí sa adresár, kde kliknite na firmu, na ktorú chcete urobiť výdajku, a kliknutím na tlačidlo Vybrať zvolíte adresu pre výdajku. Najčastejšie sa vykonávajú výdajky medzi jednou organizáciou, alebo iba medzi jej prevádzkami.

Ďalej vyberte druh výdaja. Tieto druhy je možné editovať v nastaveniach aplikácie.

vydaj_zo_skladu

Teraz môžete pridávať položky výdajky. Pridávanie položiek je veľmi jednoduché a v celej aplikácii sa využíva rovnaký spôsob pridávania položiek. Preto Vám pre pochopenie pridávanie položiek stačí preštudovať návod Predaj - predstavenie a prvý ON-line predaj. Ceny položiek sú zadávané v skladových cenách. Kliknutím na úkon Uložiť uložíte výdajku a v zozname výdajov je možné vidieť novú výdajku.

Novú výdajku je možné vytlačiť, prípadne upraviť a ďalej s ňou pracovať.

Vytvorenie novej výdajky podrobne popisuje aj nasledovné video.

Write by Author / Vytvorené by