Pokladňa a Sklad
 

Vytvorenie kategórií pre predaj v dotykovom rozhraní

V tomto videonávode máme vystvetlené vytvorenie skladových kategórií, ktoré používame v dotykovom rozhraní predaja. Do skladových kategórií následne popridávame skladové karty, ktoré nám umožňujú v dotykovom rozhraní predaja kartu rýchlejšie vyhľadať, čo zrýchluje a zefektívňuje samotný predaj.

 

Write by Author / Vytvorené by