Pokladňa a Sklad
 

Vytvorenie tovarovej karty a jej základné nastavenia

V tomto videonávode sa dozviete ako v aplikácii vytvoriť skladovú kartu s evidenciou množstva na sklade, typ T (tovar) a ako vyplniť jej základné informácie. Ďalej videonávod vysvetluje základné nastavenia na karte ako kód karty, názov karty, PLU, QPLU, predajnú cenu a zaradenie do skladovej kategórie.

Zoznam skladových kariet otvoríte kliknutím na ikonu K na nástrojovej lište. Následne kliknite na tlačidlo Nová a otvorí sa formulár pre vytvorenie novej skladovej karty. V prípade, že v aplikácii evidujete sklad, odporúčame typ kariet vyberať správne už pri ich zakladaní. Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí formulár pre zadefinovanie nastavení skladovej karty.

Nižšie sú popísané základné údaje, ktoré odporúčame vyplniť na skladovej karte. Detailné informácie o možnostiach, ktoré je možné na skladových kartách definovať sa dozviete v návode Skladová karta - predstavenie.

Vytvorenie skladovej karty

Záložka Údaje

 • Kód - kód skladovej karty používaný v aplikácii napríklad pri vyhľadávaní tejto skladovej karty, na základe tohto kódu. V prípade, že je pole kód zafajknuté, aplikácia prideľuje kódy skladovým kartám automaticky, čím je zabezpečené jednoznačnosť každej karty. Tento kód je možné však zadať aj individuálne (po odfajknutím), pričom môže obsahovať aj iné ako číselné znaky ale jeho dĺžka je obmedzená na 25 znakov. Kód však neodporúčame meniť.
 • Názov - zadajte názov skladovej karty. Tento názov by mal daný tovar konkrétne špecifikovať.

  Napríklad: "Cukor 1kg", "Minerálna voda 1,5l".

 • MJ (merná jednotka) - základná jednotka v ktorej budú jednotlivé karty evidované a predávané. V prípade kariet typu T sa jedná zvyčajne o evidenciu v kusoch. Čo sa nakúpi, to sa zo skladu odpíše cez výrobu, výdaj alebo predaj. 
 • Predajná cena s DPH - už pri vytváraní odporúčame nadefinovať predajnú cenu, aby v prípade potreby bolo možné kartu predaj. Aj keď nebol na kartu spravený príjem, je možné v aplikácii nastaviť povolenie predaja do mínusu. Predajnú cenu však je potrebné mať nadefinovanú aby obsluha nemusela pri každej položke zadávať cenu manuálne.
 • C. sklad. - skladová cena sa pri vytváraní karty nedefinuje. Skladovú cenu definuje príjem tovaru na sklad. Táto je následne vypočítaná na základe spôsobu evidovania skladu.
 • PLU -  číslo PLU daného tovaru. Tovar je pri predaji možné vyhľadávať podľa názvu, kódu, čiarového kódu alebo PLU ktoré môže byť známe pre obsluhu zvlášť pri prechode z registračnej pokladnice na pokladničný systém.
 • QPLU - v dotykovom rozhraní predaja je možné nadefinovať rýchle položky, tzv QPLU, ktoré sa obsluhe zobrazia vždy na vrchu. Odporúčame QPLU nastaviť skutočne len kartám, ktoré sa najčastejšie používajú pri predaji. (Pre zobrazenie na pokladni neodporúčame mať toto nastavenie na viac ako 15-tich kartách.)

Záložka Kategórie

 • Zaradenie karty do kategórie - zaraďte kartu do kategórie pre jej rýchlejšie dohľadanie na pokladni, prípadne odfiltrovanie v zozname kariet.

Po vykoní zmien na skladovej karte nezabudenite kliknutím na tlačidlo Uložiť potvrdiť vykonané zmeny.

Úprava údajov na skladovej karte

Skladovú kartu je možné upraviť po jej nájdení v zozname:

 • dvojklikom na danú položku
 • kliknutím pravým tlačidlom pri postátí na upravovanej položke a výberom možnosti Upraviť
 • postátím na položke a kliknutím na tlačidlo Upraviť v spodnej časti okna.
Pri úprave je možné meniť akékoľvek údaje. Ale pozor, na skladovej karte karte je možné zadefinovať Názov. a tzv. Názov pre pokladňu, ktorý môže byť iný alebo môže obsahovať skrátený názov (samozrejme však v rámci zachovania jednoznačnosti tovaru). Tento sa následne zobrazuje obsluhe v pokladni a tlačí sa na doklade pre zákazníka ak to nie je definované inak. Pri úprave kariet a zmeny názvu, karty sa už následne automaticky Názov pre pokladňu nemení.

Nezabudnite následne vykonané zmeny kliknutím na tlačidlo Uložiť potvrdiť.

Write by Author / Vytvorené by