Pokladňa a Sklad
 

Servis - zariadenia

Pri prijímaní novej servisnej objednávky a po vyplnení údajov o zariadení sa automaticky vytvára databáza zariadení. Túto databázu je možné prezerať a upravovať v okne Zariadenia. To zobrazíte kliknutím na Servis v hlavnom menu aplikácie a následným kliknutím na možnosť Zariadenia, alebo priamo kliknutím na tlačidlo s písmenom Z na nástrojovej lište.

zariadenia

V tomto okne je možné vyhľadávať konkrétne zariadenie podľa výrobného čísla. Kliknite do stĺpca Výrobné číslo do ktorékoľvek riadku a začnite písať. Automaticky sa označí prvé sériové číslo podľa hľadaného výrazu. Klávesom šípka dolu sa posuniete na ďalšie zariadenie odpovedajúce hľadanému výrazu. Takto vybrané zariadenie (zariadenie môžete vybrať aj kliknutím naň v zozname zariadení) môžete upraviť kliknutím na úkon Upraviť.

Kliknutím na úkon Doklady sa zobrazí zoznam servisných dokladov, v ktorých je dané zariadenie evidované ako servisované. Viacej o práci so servisnými objednávkami sa dozviete v návode Opravy - predstavenie a prvá servisná objednávka.

Okno Zariadenia podrobne popisuje aj nasledovné video.

Write by Author / Vytvorené by