Pokladňa a Sklad
 

Zmazanie skladovej karty

V tomto návode Vám predstavíme, ako je možné odstrániť omylom vytvorenú skladovú kartu. Pozor, skladovú kartu je možné vymazať jedine v prípade, že na danej karte nebol spravený žiadny pohyb a v histórii skladovej karty sa nenachádza väzba na žiadny doklad. (Skladová karta nebola vybraná v žiadnej príjemke, dodacom liste, faktúre a pod.)

Zmazanie skladovej karty

Na to aby bolo možné skladovú kartu zo systému vymazať musí mať užívateľ právo na mazanie kariet povolené.

  1. Vyberte v menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
  2. V ľavej časti v sekcii Užívatelia vyberte konkrétneho užívateľa / skupinu ktorej chcete toto právo pridať.
  3. V pravej časti v záložke Práva -> Skladové karty, aktivujte možnosť pre "Z" (Zmazanie).
  4. Zmenu potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.
  5. Karty (alebo Skladové karty) zobrazíte kliknutím na Sklad -> Karty v hlavnom menu aplikácie alebo kliknutím na tlačidlo s písmenom K na nástrojovej lište.
  6. Označte skladovú kartu ktorú chcete vymazať, a pravým tlačidlom myši kliknite do zoznamu kariet napr. v stĺpci "Názov položky". 
  7. Zobrazí sa Vám ponuka možností pre prácu zo skladovými kartami. Vyberte možnosť "Odstránenie skladových kariet". (Odstránia sa len skladové karty ktoré sú označené, karty bez stavu na sklade a bez pohybu.)
  8. O úspešnom odstránení kariet Vás systém informuje hlásením.
Ak sa Vám skladovú kartu nepodarilo vymazať, pravdepodobne už na danej skladovej karte existuje väzba na doklad. V tomto prípade môžte danej skladovej karte nastaviť tzv. "Zákaz predaja". Viac informácií o tejto možnosti sa dočítate v návode Nastavenie príznaku "Zákaz predaja" na skladovej karte, prípadne viete skladové karty aj skryť pre daný sklad. Viac o tejto možnosti sa dočítate v návode Ako skryť karty vo vybranom sklade?

 

Write by Author / Vytvorené by