Pokladňa a Sklad
 

Skladové karty - tlač cenoviek, etikiet a cenníkov

Pre jednotlivé skladové karty je možné vytlačiť viacero podkladov (cenovky, etikety, ...). Vždy je však nutné najprv označiť tie skladové karty, pre ktoré chcete vytlačiť podklad. Následne kliknutím na tlačidlo Zoznam / S. sa zobrazia možnosti na tlač, prípadne aj možnosť exportu do Excel tabuľky.

skladove_karty_tlac_cenoviek

Tlač cenoviek

Pre tlač cenoviek pre označené skladové karty vyberte z rozbalovacieho zoznamu možnosť Cenovky - označené skladové karty a kliknite na tlačidlo Tlač. Zobrazí sa okno Export, v ktorom môžete nastaviť v stĺpcoch Mn a Cena koľko kusov danej cenovky a s akou cenou bude vytlačených. Kliknutím ľavým tlačidlom na úkon Tlač sa vytlačia cenovky na tlačiarni. Pre zobrazenie náhľadu tlače cenoviek musíte kliknúť na úkon Tlač pravým tlačidlom. Pri oboch druhoch tlače sa zobrazí okienko pre zadanie počtu pozícií, ktoré sa majú vynechať. Táto funkcia sa využíva pri tlači na (špeciálny) papier, kde sú už použité niektoré pozície pri skoršej tlači cenoviek.

skladove_karty_tlac_cenoviek

Tlač cenoviek popisuje aj nasledovné video.

Tlač etikiet

Pre tlač etikiet pre označené skladové karty vyberte z rozbalovacieho zoznamu možnosť Etikety - označené skladové karty a kliknite na tlačidlo Tlač. Znovu sa zobrazí okno Export. Tu je sú predvyplnené množstvá etikiet podľa množstva na sklade pre jednotlivé skladové karty, ktoré môžete zmeniť podľa potreby. Ďalej už pokračujte rovnako ako pri tlači cenoviek.

Tlač cenníka

Pre tlač cenníka pre označené skladové karty vyberte z rozbalovacieho zoznamu možnosť Cenník - označené skladové karty. Na tlačidlo Tlač kliknite buď ľavým tlačidlom pre vytlačenie cenníka, alebo pravým tlačidlom pre zobrazenie náhľadu na obrazovke.

Tlač cenníka popisuje aj nasledovné video.

Tlač ceny za mernú jednotku na cenovke

Pre tlač ceny za mernú jednotku na cenovke, je potrebné nadefinovať ju na skladovej karte. Do názvu odporúčame doplniť skutočný predávaný objem. (Pri fľašiach doplniť informáciu o objeme, napr. Minerálna voda Toma, jemne perlivá 0,5L, prípadne Kuracie prsia bez kosti 0,5Kg, pretože zvyčajne sa jedná o tovary, ktoré sa predávajú na kusy.) Na to, aby sa táto informácia tlačila správne, je potrebné na skladovej karte v časti Údaje pre pokladňu / databanku / tlač štítkov nadefinovať pre danú položku Obj. v MJ (objem v jednotkovom množstve) a MJ (mernú jednotku). Na základe nadefinovanej MJ si následne aplikácia prepočíta cenu za jednotku. Informácie o cene za jednotku sa zobrazí aj na skladovej karte, rovnako tak aj pri tlači cenoviek. 

Write by Author / Vytvorené by