Pokladňa a Sklad
 

Skrytie kariet vo vybranom sklade

Máte v aplikácii iKelp Predajca vytvorených viacero skladov, ale niektoré skladové karty sú špecifické pre daný konkrétny sklad a nechcete aby sa tieto karty zobrazovali aj na ostatných skladoch? V tomto návode Vám predstavíme nastavenie skladovej karty ktorým viete zabezpečiť, že skladová karta sa bude zobrazovať len na niektorom zo skladov.

Skrytie karty pre daný sklad

Na to aby bolo možné nastavovať skladovým kartám viditelnosť pre jednotlivé sklady, je potrebné aby užívateľ mal toto právo v aplikácii povolené.

 1. Vyberte v menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
 2. V ľavej časti v sekcii Užívatelia vyberte konkrétneho užívateľa / skupinu ktorej chcete toto právo pridať.
 3. V pravej časti v záložke Špeciálne, aktivujte nastavenie s názvom "Možnosť meniť zobrazenie skladovej karty pre jednotlivé sklady".
 4. Zmenu potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.
 5. Karty (alebo Skladové karty) zobrazíte kliknutím na Sklad -> Karty v hlavnom menu aplikácie alebo kliknutím na tlačidlo s písmenom K na nástrojovej lište.
 6. Otvorte si danú skladovú kartu na úpravu, v záložke Sklady definujete pre ktoré sklady bude daná skladová karta skrytá. (V našom prípade bude skladová karta viditeľná na Hlavnom sklade, nebude vidieť na sklade Prevádzka č. 1.)
 7. Zmenu potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Hromadné skrytie skladových kariet pre daný sklad

 1. V zozname skladových kariet nastavte v časti Filter sklad na ktorom nechcete aby sa skladové karty zobrazovali, resp. ich chcete pre tento sklad skryť.
 2. Označte skladové karty ktorým chcete tento príznak zmeniť, a pravým tlačidlom myši kliknite do zoznamu kariet napr. v stĺpci "Názov položky". 
 3. Zobrazí sa Vám ponuka možností pre prácu zo skladovými kartami. Vyberte možnosť "Rozšírené úkony nad označenými kartami".
 4. Následne vyberte z ponuky Úkon -> Označené karty skryť vo vybranom sklade.
 5. O úspešnom vykonaní tejto zmeny Vás systém informuje hlásením.

Pomocou rozšíreného filtra v zozname skladových kariet viete samozrejme aj tieto karty následne zobraziť.

 1. V zozname skladových kariet kliknite v časti "Filter" na tlačidlo Roz.
 2. Zobrazí sa Vám rozšírená ponuka na filtrovanie skladových kariet.
 3. Aktivujte v časti "Rôzne" daný filter a vyberte zo zoznamu možnosť "Karty, ktoré sú označené ako skryté".
 4. Aplikovanie daného filtra potvrdíte kliknutím na tlačidlo Použi.
 5. Následne sa Vám zobrazia skladové karty, ktoré sú na danom sklade skryté, tieto následne napr. hromadnou úpravou viete znovu zviditelniť pre daný sklad.
Write by Author / Vytvorené by