Pokladňa a Sklad
 

Výdaj tovaru na spotrebu v iKelp Predajca

V tomto videonávode máme vysvetlené ako vykonať výdaj tovaru na spotrebu, ktorý bol spotrebovaný interne, vo vlastnej organizácii. Pred začatím je potrebné sa prihlásiť do nedotykového rozhrania aplikácie iKelp Predajca.

Write by Author / Vytvorené by