Pokladňa a Sklad
 

Vysporiadanie skladových zásob pri predaji denného menu

V tomto článku Vám predstavíme, akým spôsobom je možné v aplikácii iKelp Predajca evidovať denné menu z pohľadu skladovej evidencie. Predstavíme Vám niekoľko spôsobov, ako je toto možné aj s výhodami a nevýhodami jednotlivých scenárov.

Princíp evidencie

V aplikácii je možné túto situáciu riešiť tromi spôsobmi:

 1. Ak z pohľadu kuchyne nie je potrebná detailná evidencia skladu. Karty či už denného menu alebo jednotlivých jedál sú evidované ako karty typu "Práca" a k odpisu surovín zo skladu dochádza ich priamim výdajom. (Predávajú sa jedlá a denné menu, ale odpis surovín zo skladu prebehne skladovou výdajkou.)
 2. Jednotlivé jedlá sú v aplikácii definované ako karty typu "Receptúra", na ktoré sú naviazané jednotlivé suroviny. Denné menu sa ale eviduje na kartách typu "Práca" a len na základe predaných množstiev sa pomocou dodacieho listu odpíšu jednotlivé jedlá zo skladu. Pri vysporiadaní výroby (Uzávierke receptúr) sa odpíšu všetky suroviny zo skladu na základe denného predaja. (Predávajú sa jedlá, ktoré evidujú odpis zo skladu pomocou výroby. Pri predaji denného menu sa eviduje počet predaných kusov, ktorý sa pripočíta pomocou dodacieho listu k predajom jedál. Následne sa vysporiada sklad pomocou výroby.)
 3. Jednotlivé jedlá ako aj karty denného menu sú definované ako karty typu "Receptúra". Pri vysporiadaní výroby (Uzávierke receptúr) sa tak odpíšu všetky suroviny zo skladu na základe denného predaja. (Na všetkých predávaných kartách sa eviduje predaný stav, ktorý po vykonaní výroby odpíše dané množstvá zo skladu.)

Podrobnejšie predstavenie jednotlivých scenárov

1. Predaj Denného menu na kartách bez evidencie skladu a následný odpis surovín zo skladu

Tento spôsob evidencie je z pohľadu vedenia skladu najjednoduchší. Založia sa skladové karty denného menu napr. Menu 1, Menu 2, Menu 3, a len sa sleduje, koľko sa z daného menu v ktorý deň predalo. Následne sa zo skladu odpíšu jednotlivé suroviny, ktoré boli na výrobu použité. Tento scenár je vhodné použiť, ak potrebujete mať prehľad na sklade, ale nepotrebujete striktne sledovať, na ktoré menu / jedlo sa koľko surovín spotrebovalo. Evidujete stav na sklade v prípade tovarových kariet, rôznych fliaš, pochutín, ale v prípade kuchyne nie je potrebná detailná evidencia. Tento spôsob evidencie nie je náročný na čas, výdaj zo skladu je možné spraviť podľa potreby.

Nevýhody: nedá sa určiť na ktoré jedlo sa koľko surovín použilo, potrebná bočná evidencia vydaných surovín. 

 • Vytvorenie skladových kariet Menu 1, Menu 2, Menu 3 ako kariet typu P - Práca.
 • Výdajkou na spotrebu prípadne vlastným druhom pre odpis denného menu sa odpíšu jednotlivé suroviny zo skladu. (V aplikácii je možné založiť samostatný druh dokladu pre odpis surovín použitých na výrobu jedál a denného menu. Viac o možnosti sa dočítate v návode Nastavenia - moduly, typy a druhy dokladov)
Evidencia jedál a denného menu s priamim odpisom surovín zo skladu

2. Predaj Denného menu na kartách bez evidencie skladu a vysporiadanie pomocou dodacieho listu a nadefinovaných jedál

Pri tomto spôsobe evidencie je potrebné evidovať, ktoré jedlo patrí pod ktoré denné menu. Pri tomto spôsobe evidencie predávate denné menu, ale máte nadefinované aj karty s hotovími jedlami ktoré pri vysporiadaní (Uzávierke receptúr) odpíšu nadefinované množstvá surovín zo skladu. V daný deň len stačí vedieť, koľko kusov sa z ktorého menu predalo, a o ktoré konkrétne jedlo sa jedná. Následne sa vytvorí napr. dodací list, kam sa jednotlivé jedlá v príslušnych množstvách ako boli predávané pod denným menu vložia a následne sa zrealizuje výroba. (Uzávierka receptúr - odpis surovín zo skladu.) Tento spôsob evidencie nie je náročný na čas, výdaj zo skladu je možné spraviť podľa potreby. Odporúčame ho však robiť na konci dňa.

Nevýhody: potreba sledovať, ktoré jedlo sa v ktorý deň varilo ako ktoré menu, sledovanie počtu predaného denného menu.

 • Vytvorenie skladových kariet Menu 1, Menu 2, Menu 3 ako kariet typu P - Práca.
 • Vytvorenie jednotlivých jedál ako karty typu R - Receptúra s nadefinovanými surovinami z ktorých sa jedlo skladá.
 • Vytvorením dodacieho listu s nahodením konkrétnych jedál, podľa počtov predaného denného menu. Týmto sa zabezpečí odpis jedál zo skladu.
 • Zrealizovanie výroby. (Uzávierka receptúr.)
Predaj denného menu s vysporiadaním cez dodací list

3. Predaj Denného menu ako skladová karta typu receptúra, s nadefinovaným konkrétnym jedlom

Pri tomto spôsobe evidencie sa predáva denné menu, ktoré má na seba naviazané jednotlivé jedlá. Pri vysporiadaní (Uzávierke receptúr) sa automaticky odpisujú konkrétne jedlá a na ne naviazané suroviny. Nie je tak potrebné sledovanie počtu predaných denných menu, ale k odpisu dochádza automaticky.

Nevýhody: medzi hlavné nevýhody patrí náročnosť evidencie. Je totiž potrebné realizovať výrobu na dennej báze, a následne je potrebné na kartách denného menu zmeniť naviazané jedlá na ďalší deň. V prípade, že sa výroba nezrealizuje a nepomenia sa väzby na kartách denného menu, stráca sa prehladnosť evidencie na sklade, nakoľko sa predaje začnú odpisovať z nesprávnych kariet.

 • Vytvorenie jednotlivých jedál ako karty typu R - Receptúra s nadefinovanými surovinami z ktorých sa jedlo skladá.
 • Vytvorenie skladových kariet Menu 1, Menu 2, Menu 3 ako kariet typu R - Receptúra.
 • Zrealizovanie výroby. (Uzávierka receptúr.)
Táto možnosť si vyžaduje jedno dodatočné nastavenie v aplikácii.
 • Kliknite na tlačidlo Nastavenia v menu aplikácie.
 • Vyberte v ľavej časti v strome nastavení možnosť Sklad a rozkliknite ju.
 • Z rozbalenej ponuky vyberte možnosť Výroba, receptúry.
 • Aktivujte možnosť - Pri príjme receptúry rozbiť rceptúry v rámci položiek na najnižšiu úroveň položiek.
 • Zmeny potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.
Predaj denného menu cez kartu typu receptúra
V tomto krátkom návode sme predstavili tri základné scenáre evidencie a predaja denného menu v aplikácii iKelp Predajca. Je len na vás, pre ktorý scenár evidencie sa rozhodnete, a ktorý bude pre vás ten správny.
Write by Author / Vytvorené by