Pokladňa a Sklad
 

Evidencia predaja podľa dodávateľov

Pomocou rozborou v aplikácii iKelp Predajca je možné filtrovanie predaného tovaru podľa dodávateľov. Aby sme však vedeli túto štatistiku mohli evidovať presne je potrebné nakupovať tovar vždy od toho istého dodávateľa. V opačnom prípade nie je možné vedenie presnej evidencie, resp. je potrebné mať odlíšené skladové karty, rovnako aj tovar od dodávateľov. 

Scenár použitia

  • V rozboroch je možné filtrovanie skladových kariet podľa kategórií.
    • Vytvorte si skladovú kategóriu s názvom "Dodávatelia", ktorej podkategórie budú evidované ako jednotlivý dodávatelia.
    • Pri vytváraní skladovej kategórie viete nastaviť, že pri vytváraní skladových kariet bude potrebné jej založenie do niektorej z kategórií dodávateľov. Tým zabezpečíte, že obsluha pri tvorbe kariet na to nezabudne, čo by mohlo spôsobiť nezrovnalosť pri následných štatistikách. 
    • Ak máte karty s rovnakým druhom tovaru, je potrebné ich v aplikácii vytvoriť a evidovať nezávisle. Inak bude Vaša štatistika nepresná.

Nastavenie - Nutné zaradenie karty do kategórie

  1. Vyberte v menu Nastavenia -> Kategórie, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
  2. V zozname skladových kategórií označte kategóriu "Dodávatelia", stĺpec s označením "Nv" zafajknite.(Týmto nastavením zabezpečíte, že v prípade novo založenej skladovej karty Vás aplikácia upozorní na to, že je potrebné kartu zaradiť do niektorej z kategórií Dodávatelia.)

 

Write by Author / Vytvorené by