Pokladňa a Sklad
 

Intervalová uzávierka v aplikáciach iKelp

V tomto návode Vám popíšeme postup, ako je možné v aplikáciach iKelp vykonať intervalovú uzávierku. Jednotlivé spôsoby vykonania intervalovej uzávierky sa môžu mierne líšiť od použitej aplikácie, preto si jednotlivé kroky na vykonanie uzávierok prejdeme podrobnejšie.

Vykonanie uzávierky v nedotykovom rozhraní predaja

V tejto časti Vám popíšeme postup na vykonanie intervalovej uzávierky v klasickej (nedotykovej) pokladni aplikácie iKelp Predajca.

 1. Otvorte formulár predaja kliknutím na príslušnú ikonu na nástrojovej lište.
 2. Kliknite na tlačidlo Pokladňa -> On-line.
 3. Zobrazí sa formulár s rozšírenou ponukou možností pre prácu s fiskálnym zariadením.
 4. Vyberte z ponuky možnosť Uzáv. interv. (Kliknutím ľavým tlačidlom myši vykonáte súhrnnú uzávierku, kliknutím pravým tlačidlom vykonáte podrobnú intervalovú uzávierku.)
 5. Nastavte dátum, rozsah alebo číslo uzávierky. (Rozsah uzávierky je možné zadať v tvare dd.mm-dd.mm prípadne dd/mm-dd/mm resp. dd.mm.yyyy-dd.mm.yyyy prípadne dd/mm/yyyy-dd/mm/yyyy.)
 6. Kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte vytlačenie uzávierky na zariadení.

Vykonanie uzávierky v dotykovom rozhraní predaja

 1. Spustite dotykové rozhranie predaja.
 2. Kliknite na tlačidlo Pokladňa úkony -> Úkony.
 3. Vyberte z ponuky možnosť Interval. uzávierka. (Kliknutím na tlačidlo SHIFT nastavíte vykonanie podrobnej uzávierky. Po kliknutí na dané tlačidlo sa Vám v pravej časti zobrazí formát, v akom je potrebné zadať dátumový rozsah pre vykonanie uzávierky.)
 4. Zadajte podľa požadovaného formátu dátumový rozsah na vykonanie intervalovej uzávierky.
 5. Kliknite na tlačidlo Zobraziť uzávierku.
 6. Pre tlač na zariadení kliknite na tlačidlo Tlačiť na zariadenie.

Write by Author / Vytvorené by