Pokladňa a Sklad
 

Rozbory - základné - predstavenie

Rôzne druhy štatistík pohybov skladových kariet je možné vykonávať pomocou rozborov. Jednoduchšie štatistiky je možné vytvárať v okne Rozbory - základné. To zobrazíte kliknutím na Rozbory v hlavnom menu aplikácie a následným kliknutím na možnosť Základné. Toto okno je rozdelené na tri hlavné časti. V hornej časti sa nachádzajú rôzne filtre, ktorými sa špecifikujú zobrazené pohyby skladových kariet v tabuľke v strednej časti okna. V spodnej časti okna sa nachádzajú možnosti pre tlač a rôzne úkony.

rozbory_zakladne

Pri výbere údajov pre zobrazenie položiek rozborov je najprv nutné definovať podmienky výberu. V časti Filtre môžete definovať rôzne kritéria. Podrobný popis filtrov nájdete v návode Rozbory - základné - filtre. Kliknutím na tlačidlo Vybrať v časti Filtre sa vyberú všetky pohyby skladových kariet vyhovujúcich definovanému filtru. Zobrazené údaje je taktiež možné zoradiť podľa definovaného kritéria v pravej hornej časti Zoradenie. Predvolené zoradenie je nastavené na radenie podľa dátumu.

V spodnej časti Tlač je možné z rozbalovacieho zoznamu zvoliť rôzne typy tlače a po kliknutí na tlačidlo Tlač sa zvolený typ výstupu vytlačí. Kliknutím pravým tlačidlom na Tlač sa zvolený typ tlače zobrazí iba na obrazovke.

Základný popis týchto rozborov poskytuje aj nasledovné video.

Kliknutím na úkon Výpočet sa zobrazí malé okno s rozpisom sumárnych cien, kde je:

  • Sum. príjem sklad - suma, za ktorú ste prijali položky na sklad.
  • Sum. výdaj predaj sklad - suma, za ktorú ste vydali (predali) položky v skladových cenách.
  • Sum. výdaj predaj - suma, za ktorú ste vydali (predali) položky v predajných cenách.
  • Sum. výdaj sklad - suma, za ktorú ste vydali položky na iný sklad.
  • Marža - priemerná marža.
  • Zisk - rozdiel medzi sumou nákupných cien vydaných (predaných) položiek a predajných cien týchto položiek.

Kliknutím na tlačidlo Zatvoriť v tomto okienku sa zatvorí okno Výpočet.

rozbory_zakladne_vypocet

Pre zobrazenie časového rozboru vybraných pohybov kliknite na úkon Rozšírené. Zobrazí sa okno pre časové rozbory. Tu, v spodnej časti vyberte typ časového rozboru a v tabuľke sa vyplnia podrobné informácie. Vďaka týmto časovým rozborom môžete napríklad prísť k záveru, že sa neoplatí mať predajňu otvorenú do 19:00 hodiny, pretože v tomto čase sa vykoná nevýhodne málo pohybov.

Na nasledujúcom obrázku je vidieť časový rozbor údajov. Je vybraný hodinový rozbor, ktorý zobrazil v prvom stĺpci Triedenie hodiny počas dňa. Ku každej hodine je ďalej zobrazených počet vytvorených pohybov, percentuálne využitie a mnohé ďalšie informácie.

Kliknutím na Tlač vedľa rozbalovacieho zoznamu časového rozboru môžete tento rozbor vytlačiť.

Kliknutím na tlačidlo Zatvoriť zatvoríte okno pre časový rozbor.

rozbory_zakladne_rozsirene

Kliknutím na úkon Export v okne rozborov sa zobrazené pohyby exportujú do súboru typu Excel.

Popis časového rozboru podrobne popisuje aj nasledovné video.

Write by Author / Vytvorené by