Pokladňa a Sklad
 

Štatistika položiek podľa dodávateľov

V rozšírených rozboroch zobrazená kumulatívna štatistika sumy nákupov od jednotlivých dodávateľov. Zároveň kumulatívna štatistika nakupovaných položiek podľa jednotlivých dodávateľov.

Write by Author / Vytvorené by