Pokladňa a Sklad
 

Štatistika predaných položiek, marža, zisk

Videonávod popisujúci rozšírené rozbory zobrazujúce kumulovaný zoznam predaných položiek za zvolené obdobie. Výčislenie marže a zisku z týchto predaných položiek v aplikácii iKelp Predajca.

Write by Author / Vytvorené by