Pokladňa a Sklad
 

Štatistika predaných PLU položiek podľa užívateľov v iKelp Predajca

V tomto videonávode vám vysvetľujeme ako spraviť štatistiku predaných PLU položiek podľa jednotlivých užívateľov / čašníkov aplikácie iKelp Predajca / iKelp POS Pokladňa. Rozbor je opať možné vytlačiť na tlačiarni, alebo vyexportovať do excelu.

Write by Author / Vytvorené by