Pokladňa a Sklad
 

Štatistika predaných položiek (PLU správa) v iKelp Predajca - dotykový predaj

V tomto návode Vám predstavíme, ako je možné vyfiltrovanie predajov konkrétnych tovarov za určité obdobie.

Popis situácie

Používali ste na predaj registračnú pokladnicu na ktorej ste si tlačili predaje na základe PLU uzávierky a teraz potrebujete tento údaj vytlačiť z dotykového rozhrania aplikácie iKelp Predajca? Priamo v dotykovom rozhraní aplikácie je možné vytlačenie PLU správy za určité obdobie priamo na fiskálnej tlačiarni alebo registračnej pokladnici, prípadne bonovacej tlačiarni. PLU uzávierky je možné vykonávať napr. pri striedaní zmien a pod. PLU uzávierka sa vykoná vždy od poslednej uzávierky ktorá bola v aplikácii vykonaná! Ak teda potrebujete striktne sledovať predávané položky napr. vo Vami definovanom určitom období je potrebné ich vykonávať pravidelne.

Vykonanie PLU uzávierky

  1. V dotykovom rozhraní aplikácie kliknite na tlačidlo Pokladňa úkony.
  2. Z ponuky vyberte možnosť Predané položky.
  3. Kliknite na tlačidlo Uzávierka PLU. (PLU uzávierky je možné vykonávať podľa potreby, či uz pri striedaní zmien alebo súčasne s finančnou uzávierkou. V dotykovom rozhraní aplikácie je možné nastaviť, aby sa PLU uzávierka vytvorila automaticky s dennou uzávierkou. Bližši informácie o nastavení sa dozviete v návode Nastavenia - POS Predaj.)

Vytlačenie PLU uzávierky resp. kumulovanej PLU uzávierky za konkrétne obdobie

Pri filtrovaní predajov za určité obdobie je tento filter odrážaný od časov, kedy boli položky predané, čiže vždy od polnoci do polnoci. Tieto informácie je náslende možné priamo z aplikácie vytlačiť na fiskálnom zariadení. Ak potrebujete zisťovať predaje napr. od 14:00 do 02:00 nasledujúceho dňa, na tento účel Vám poslúžia Rozbory v aplikácii iKelp Predajca.

  1. V dotykovom predaji aplikácie iKelp Predajca kliknite na tlačidlo Pokladňa úkony.
  2. Z ponuky vyberte možnosť Predané položky.
  3. Nastavte konkrétny dátum, resp. dátumový rozsah pre tlač PLU správy. (Dátum, resp. dátumový rozsah nastavte v tvare: dd/mm, dd/mm/yyyy, dd/mm/yyyy, číslo, 0, -dni.)
  4. Kliknite na tlačidlo Zobraziť predaj a následne na tlačidlo Tlač na zariadenie. (V závislosti od nastavenia je možné tlačiť výstup na fiskálnom zariadení, alebo na bonovacej tlačiarni.)
Tvar v akom je možné zadať do filtra vstupné údaje.
Vstupné údaje pre filter predaných PLU.

Zobrazenie predaja položiek za obdobie 26.6.2014 do 9.7.2014.

Zobrazenie predajov na POS Pokladni za konkrétne obdobie.

V prípade, že potrebujete bližšie sledovať alebo filtrovať predaje napr. podľa zákazníkov, kategórií tovarov a pod. je možné použiť Rozbory priamo v aplikácii iKelp Predajca (v skladovej časti). 

To je možné používať rozšírené filtre na vyfiltrovanie konkrétnych druhov dokladov, konrétnych užívateľov, kariet a pod. Viac o rozboroch sa dočítate v návode Rozbory - základné - predstavenie.

Write by Author / Vytvorené by