Pokladňa a Sklad
 

Zoznam príjmov podľa dodávateľov v iKelp Pokladňa a Sklad

V tomto videonávode máme vysvetlené ako v aplikácii iKelp Pokladňa a Sklad vytlačíme zoznam príjemok od konktétnych dodávateľov, za nami zvolené časové obdobie.

 

Write by Author / Vytvorené by