Pokladňa a Sklad
 

Cenníky - používanie

Vytvorené cenníky sa aplikujú pri každom vhodnom použití skladových kariet, ktorých sa daný cenník týka a nezáleží či ide predaj, dodací list, alebo faktúru. Samozrejme sa musí výber položky uskutočniť v čase kedy je cenník platný. Pri pridávaní položiek do dokladu je potom priamo aplikovaný cenník.

Na nasledujúcom obrázku je vidieť okno predaja, kde je už vložená položka s automaticky pridelenou zľavou 4%. Táto zľava je aplikovaná na kategóriu liehovín, pod ktorú táto skladová karta patrí. Zároveň je možné vidieť, že je práve pridávaná položka s pevnou cenou pridelenou cenníkom. Pred samotným predajom bol v tomto okne pridelený odberateľ pomocou klávesovej skratky F7. Všetky klávesové skratky zobrazíte a skryjete stlačením klávesy F1.

pouziatie_cennika

Viac o predaji sa dozviete v návode Predaj - predstavenie a prvý ON-line predaj a viacej o vytváraní dokladov sa dozviete v návode Doklady - predstavenie a prvé vytvorenie dodacieho listu.

Používanie cenníka pri Off-line predaji

Pri off-line predaji (podrobne predstavený v návode Predaj - Off-line - nastavenie a export skladových kariet) je nutné pre aplikáciu cenníka naplniť registračnú pokladnicu novými akciovými cenami. Samozrejme stačí naplniť iba tie skladové karty, ktoré majú upravené ceny. Pred samotným plnením registračnej pokladnice je nutné aby ste túto pokladnicu mali správne nastavenú v aplikácii. Ak máte vytvorený cenník, kliknite na tento cenník (tým sa označí) a následne kliknite na úkon OFF-line. Zobrazí sa malé okienko Off-line, v ktorom vyberte Cenníkové ceny a kliknite na úkon Export. Týmto sa do registračnej pokladnice nahrajú všetky skladové karty s novou cenou z označeného cenníka. Po skončení akcie je nutné zasa prepnúť ceny v pokladnici späť na pôvodné. To vykonáte podobným spôsobom, ale v okienku Off-line exportujte Ceny 1.

export_z_cennika

Write by Author / Vytvorené by