Pokladňa a Sklad
 

Cenníky - priradenie k odberateľovi

Ak ste vytvorili cenník typu Odberateľský cenník je teraz nutné prideliť tento cenník určitému odberateľovi, prípadne viacerým odberateľom. Vytvorenie a základnú prácu s cenníkom nájdete v návode Cenníky - vytvorenie. Priradenie cenníku vykonáte v okne Kontaktné adresy, kde kliknite na daný kontakt a kliknite na úkon Úprava. V okne Kontakt sa prepnite do záložky Skupiny a tu zaškrtnutím daného cenníka priradíte jeho aplikáciu tomuto kontaktu. Podrobné informácie o okne Kontaktné adresy sa dozviete v návode Adresár - predstavenie.

cenniky_priradenie

Hromadné priradenie / odobratie cenníka

Cenník je možné priradiť ku kontaktom aj hromadne. Označte kontakty a na niektorý z nich kliknite pravým tlačidlom. Zobrazia sa možnosti kde kliknite na možnosť Cenník - Pridať. Následne sa zobrazí malé okienko, kde vyberte ktorý cenník chcete priradiť a kliknite na tlačidlo Pridať. Podobným spôsobom je možné cenníky aj hromadne odobrať.

hromadne_priradenie_cennika

Write by Author / Vytvorené by