Pokladňa a Sklad
 

Dodávatelia

Pri prijme tovaru sa automaticky každý kontakt, od ktorého prijmeme tovar, pridá do zoznamu dodávateľov. Toto automatické pridávanie je možné ovplyvniť nastaveniami. Tento zoznam je možné vidieť v okne Dodávatelia, ktoré zobrazíte kliknutím na Sklad v hlavnom menu aplikácie a následne kliknutím na možnosť Dodávatelia.

dodavatelia

V tomto okne je zároveň možné editovať tento zoznam. Je možné pridávať nové kontakty do zoznamu, alebo odoberať už existujúce. Nového dodávateľa pridáte do zoznamu kliknutím na úkon Pridať. Tým sa pridá nový dodávateľ, ktorému môžete zmeniť názov a kliknutím na tlačidlo v stĺpci K sa zobrazí adresár, z ktorého vyberte kontakt.

Dodávateľa zo zoznamu odoberiete kliknutím na daného dodávateľa a následným kliknutím na úkon Odstrániť.

Kliknutím na tlačidlo v stĺpci Roz. v riadku niektorého dodávateľa sa vypočíta počet skladových kariet a ich celková suma momentálne na sklade od tohto dodávateľa. Pre výpočet všetkých dodávateľov je lepšie použiť úkon Výpočet.

Prácu s okno dodávatelia popisuje aj nasledovné video.

Write by Author / Vytvorené by