Pokladňa a Sklad
 

Stiahnutie aplikácie z internetu

V tomto návode Vám popíšeme možnosť stiahnutia aplikácie iKelp Predajca z internetu. Demoverziu aplikácie je možné zadarmo stiahnuť a bezplatne používať po dobu 90 dní. Aplikácia je počas tohto obdobia plne funkčná a po aktivovaní je možné pokračovať v jej používaní bez straty údajov.

Stiahnutie aplikácie

Inštaláciu aplikácie je možné stiahnuť z internetovej stránky http://www.ikelp.com alebo kliknutím na tento odkaz Stiahnuť iKelp Predajca.

  1. V hornej lište kliknite na ikonu Predajca.
  2. Zo zobrazenej ponuky v pravom dolnom rohu vyberte možnosť Stiahnuť / aktualizovať.
  3. Na stránke sa nachádza vždy najnovšia verzia aplikácie, ktorej verzia je zobrazená pri odkaze na stiahnutie (verzia aplikácie je zobrazená hrubým písmom), rovnako si viete pozrieť aj Popis posledných noviniek a zmien.
  4. Pred spustením inštalácie je potrebné stiahnuť inštalačný balíček kliknutím na tlačidlo Stiahnuť.
  5. Inštalačný súbor Vám odporúčame uložiť na Pracovnú plochu. Ak sa Vám začne inštalačný súbor hneď sťahovať, jeho uloženie do prednastaveného adresára je dané internetovým prehliadačom. (Napr. v prípade aplikácie Internet Explorer sa Vám po kliknutí na tlačidlo Stiahnuť zobrazí na spodnej lište ponuka na priame spustenie inštalácie kliknutím na tlačidlo Spustiť (angl. Run), prípadne si môžte súbor uložiť kliknutím na tlačidlo Uložiť (angl. Save). Výber adresára pre uloženie zvolíte kliknutím na šípku smerom dole hneď vedľa tlačidla Uložiť (angl. Save).)
  6. Po uložení súboru spustíte proces inštalácie dvojklikom na daný súbor.

Príklad na stiahnutie aplikácie v internetovom prehliadači Internet Explorer.

Zobrazenie stánky s inštalačným súborom zo zobrazenou možnosťou na stiahnutie alebo spustenie inštalácie

Po úspešnom uložení by mala nasledovať inštalácia aplikácie, podrobný popis nájdete v návode Inštalácia aplikácie. Popis stiahnutia inštalácie popisuje aj nasledovné video.

Write by Author / Vytvorené by