Pokladňa a Sklad
 

Texty - nastavenie a použitie

Najčastejšie používané texty na dokladoch, či už ide o pre text, za texty, vyjadrenia technika pri servisnom doklade, alebo texty v mnohých iných dokladoch, je možné jednoducho uložiť a neskôr opakovane používať bez nutnosti opakovaného písania. Zobrazte si okno Texty, ktoré zobrazíte kliknutím na Predaj v hlavnom menu aplikácie a následným kliknutím na možnosť Texty. Toto okno je rozdelené na tri hlavné časti. V hornej časti sa nachádza filter, ktorý definuje zobrazené texty v tabuľke v strednej časti. V spodnej časti sa nachádzajú úkony.

texty

Pre vloženie nového textu najprv v hornej časti vyberte typ dokladov a typ textu (pre text, za text). Následne kliknite na úkon Pridať a do zoznamu sa pridá nový text. Tomuto zmeňte poradové číslo v stĺpci Číslo. Ak zadáte číslo 999, bude tento text automaticky pridaný k novo vytvoreným dokladom zvoleného typu. Tento text sa však dá zmeniť, prípadne zvoliť iný text.

Predpísané texty sa dajú odstrániť kliknutím na riadok daného textu a následným kliknutím na tlačidlo O v stĺpci O.

Použitie predefinovaných textov je veľmi jednoduché. Ak sa v niektorom doklade prepnete do záložky údaje je možné vidieť vyplnený predefinovaný text s číslom 999. Ak nemáte žiadnemu textu priradené číslo 999, tak nie je pred vyplnený žiadny text.

texty_faktura

Kliknutím pravým tlačidlom do okna pre vypĺňanie textov sa zobrazí okno Text. Tu môžete v hornej časti priamo zadať číslo textu, alebo klikaním na úkony Predch. a Ďalší prechádzať jednotlivé definované texty. Kliknutím na úkon Vybrať zvolíte a vyberiete aktuálne zvolený text. Kliknutím pravým tlačidlom na úkon Vybrať sa zvolený text pridá k už zadanému textu. Takýmto spôsobom je možné vložiť viacero predefinovaných textov, prípadne doplniť predefinovaný text k napísanému textu.

texty_vyber

Definovanie a použitie textov podrobne popisuje aj nasledovné video.

Write by Author / Vytvorené by