Pokladňa a Sklad
 

Úprava výzoru formulára

Zmena poradia a farby stĺpcov, veľkosti písma a šírky riadkov Vám umožní ľahšie čítanie obsahu tabuliek. Ak vykonáte akúkoľvek zmenu, tieto nastavenia sa uložia a pri ďalšom otvorení sa znovu načítajú.

Zmena poradia stĺpcov a farby stĺpcov

Zmenu poradia stĺpcov v tabuľke je možné vykonať kliknutím a držaním ľavého tlačidla myši na daný stĺpec v úplne prvom riadku tabuľky. Pri stlačenom tlačidle myši a súčasnom ťahaním smerom vľavo, alebo vpravo sa daný stĺpec presúva v smere pohybu.

Zmenu farby stĺpcov v tabuľke je možné vykonať kliknutím pravým tlačidlom myši na daný stĺpec v úplne prvom riadku tabuľky. Po kliknutí sa zobrazí farebná paleta, z ktorej si kliknutím na danú farbu a následným kliknutím na tlačidlo Ok zvolíte farbu pre daný stĺpec.

Zmena veľkosti písma a šírky stĺpcov

Veľkosť písma v tabuľke je možné zmeniť kliknutím a držaním ľavého tlačidla myši medzi prvý a druhý riadok v úplne prvom stĺpci tabuľky. Tak ako to je vidieť na prvom obrázku, na ktorom je vidieť šípkový kurzor. Pri stlačenom tlačidle myši a súčasnom ťahaním smerom hore, alebo dolu sa zmenšujú, respektíve zväčšujú riadky tabuľky.

Ak chcete zmeniť veľkosť písma tabuľky je nutné aby ste klikli medzi prvý a druhý riadok! V ďalších riadkoch túto zmenu nie je možné vykonať. Je však možné zmeniť aj veľkosť písma nadpisov stĺpcov tabuľky. To vykonáte uvedeným spôsobom, no je však nutné kliknúť medzi nultý (riadok, v ktorom sa nachádzajú názvy stĺpcov) a prvý riadok.

Šírku stĺpcov v tabuľke je možné zmeniť kliknutím a držaním ľavého tlačidla myši medzi tie stĺpce, ktorým chcete zmeniť šírku, v úplne prvom riadku tabuľky (v ktorom sa nachádzajú názvy stĺpcov). Pri stlačenom tlačidle myši a súčasnom ťahaním smerom vľavo, alebo vpravo sa zmenšuje, respektíve zväčšuje daný stĺpec tabuľky.

Takto si môžete zmeniť šírky jednotlivých stĺpcov. V prípade, že chcete aby sa šírka daného stĺpca nastavila na najdlhší text v danom stĺpci, kliknite dvakrát ľavým tlačidlom na šípkový kurzor pre daný stĺpec.

Úpravu výzoru formulára popisuje aj nasledovné video.

Write by Author / Vytvorené by