Pokladňa a Sklad
 

POS Manažér - konfigurácia displeja

V tomto návode si opíšeme ako nastaviť displej, aby správne komunikoval s aplikáciou iKelp POS Manažér. Rovnaké nastavenia platia aj pre aplikáciu iKelp POS Manažér Server.

Ak je displej súčasťou fiskálnej tlačiarne, potom jediné, čo je potrebné nastaviť, je povoliť zákaznícky displej v On-line predaji v aplikácií iKelp Predajca (Nastavenia - POS on-line predaj). Viacej o nastavení jednotlivých zariadení nájdete v návode POS Manažér - nastavenie zariadení.

Pokiaľ je potrebné použiť k fiskálnej tlačiarni ďalší externý displej, v aplikácií iKelp POS Manažér pridáte nové zariadenie a ako typ zariadenia zvolíte Displej. Dôležité je nastaviť displeju kód zariadenia (v pravo hore na obrázku) a tento kód následne nastaviť v nastaveniach daného zariadenia.

Nastavenia displaje obsahujú:

 • Rozšírené nastavenia - Určuje, či sa majú zobrazovať rozšírené nastavenia (prednastavené je Nie). Rozšírené nastavenia neodporúčame meniť, pokiaľ zvolený displej nemá uvedené iné hodnoty.
 • Číslo portu - na ktorom porte je displej pripojený.
 • Rýchlosť komunikácie - komunikačná rýchlosť displeja.
 • Typ displeja- typ displeja, ktory je pripojený k počítaču. Displej môže byť typu:
  • Bixolon (CD 5220) - displeje Bixolon, alebo ktorýkoľvek displej, ktorý podporuje štandard CD 5220. Tomuto druhu displeja je možné nastaviť demo texty pre prvý a druhý riadok a tiež jas displeja.
  •  VFD-650 (VFD-450)  - pre typ displeja VFD-650. Keď zvolíte tento typ displeja, zobrazí sa možnosť otvoriť jeho podrobné nastavenia ktoré opíšeme niššie v tomto návode.

POS Manažér - nastavenie displeja

POS Manažér - nastavenie displeja

Pred uložením je vhodné vyskúšať test komunikácie, či je zariadenie nastavené správne a korektne komunikuje s aplikáciou iKelp POS Manažér. Test komunikácie overuje správnosť nastaveného sériového portu. Skutočný test je potrebné vyskúšať priamo v predaji.

Nastavenia displeja VFD-650

Pre dispej VFD-650 je možné nastaviť:

 • Text 1,2,3- nastavenie jednotlivých textov, ktoré sa majú zobrazovať.
  • UPOZORNENIE: Aby sa nastavenia prejavili na displeji, je potrené stlačiť tlačidlo Nastav na displej.
 • Zobrazenie - ako sa jednotlivé texty majú zobrazovať na displeji.
 • Texty - ktoré texty sa majú na displeji zobrazovať.

POS Manažér - nastavenie displeju VFD-650 

POS Manažér - nastavenie displeju VFD-650

Write by Author / Vytvorené by