Pokladňa a Sklad
 

POS Manažér - konfigurácia zľiav

V tomto návode si opíšeme, ako sa v aplikácií iKelp POS Manažér nastavuje zobrazovanie zľiav na dokladoch.

Nastavenie zliav si ukážeme v nastaveniach pre FT4000, avšak pre ostatné zariadenia je nastavenie veľmi podobné. Dôležité teda je pochopiť princíp a rozumieť čo jednotlivé nastavenia znamenajú. 

  • Zľavu posielať k položke – na účtenke bude zobrazená a vyčíslená zľava. Zobrazenie zľavy sa definuje ďalšími nastaveniami. Na to, aby zariadenie zľavy zobrazovalo, musí mať aj nadradená aplikácia povolené posielanie zliav (Nastavenia - POS on-line predaj).
  • Posielať zľavu ako informačný text – akým spôsobom bude zľava účtovaná.
    • Ak je toto nastavenie vypnuté, zľavy sa na účtenke budú zobrazovať ako skutočne účtované položky, pričom tovar, ktorý bol zľavnený, bude účtovaný v plnej sume. Hodnota zľavy sa v tomto prípade na fiskálnom module kumuluje do zápornej položky typu Zľava. Na dennej uzávierke je táto kumulovaná hodnota vidieť.
    • Ak je toto nastavenie zapnuté, zľava je na účtenku generovaná ako informačný text a tovar, ktorý bol zľavnený, bude zobrazený v zľavnenej sume. V tomto prípade sa zľava nijako nedotýka žiadnej kumulovanej položky, ktorá je vidieť na dennej uzávierke.
  • Zobraziť percentá v názve položky – v názve položky je zobrazené percento, ktoré predstavuje percentuálnu časť zľavy z celkovej sumy.
  • Vyčísliť zľavy na konci dokladu – pre úspornejší režim, kedy by bola účtenka vďaka zľavám zbytočne dlhá, bude celková zľava vyčíslená sumárne na konci dokladu.

Konfigurácia zliav pre zariadenie Varos - FT4000

POS Manažér - konfigurácia zliav

 

Rôzne kombinácie nastavenia zliav môžu na účtenke vyzerať rôzne. Nasledujúci obrázok zobrazuje ako vyzerajú konkrétne nastavenia zliav.

Príklady možného vyčíslenia zliav

POS Manažér - príklady vyčíslenia zliav

Write by Author / Vytvorené by