Pokladňa a Sklad
 

POS Manažér - registračné pokladne Elcom

V tomto návode si opíšeme ako nastaviť registračné pokladne Elcom v aplikácií iKelp POS Manažér.

Keď vyberiete typ zariadenia Elcom – pokladňa, zobrazí sa konfigurácia:

 • Typ pokladne– je zoznam možných typov registračnej pokladne, ktoré aplikácia podporuje. Pokiaľ toto nastavenie nie je správne nastavené, registračná pokladnica nebude s aplikáciou komunikovať. Podporované sú nasledovné typy pokladníc:
  • Euro 100T
  • Euro 150 Flexy
  • Euro 200 TE/X
  • Euro 2000 T/TE Alpha
  • Euro 2100 TE
  • Euro 500 T/TE/TX Handy
  • Euro 500 FP
  • Euro 50 Mini
  • Euro 50 Cash
 • Číslo pokladne – číslo registračnej pokladnice, nastavené na pokladni. Pokiaľ toto nastavenie nie je správne nastavené, registračná pokladnica nebude s aplikáciou komunikovať.
 • Port – číslo sériového portu, na ktorom je zariadené pripojené.
 • Rýchlosť – komunikačná rýchlosť, na ktorú je zariadenie nastavené.
 • Kontrolovať čas (Tolerancia X min) - aplikácia bude kontrolovať čas na zariadení a ak bude čas mimo tolerancie X minút, nebude možné predávať. Neodporúčame voliť toleranciu menej ako hodinu, pretože pri prechode letného a zimného času nebude možné predávať kým nebude čas nastavený správne. Prednastavená hodnota je 90 minút.
 • Kontrolovať voľné miesto žurnálu – po každej priebežnej dennej uzávierke a po ostrej dennej uzávierke sa skontroluje, či zostávajúca veľkosť pamäte žurnálu neklesla pod nastavenú toleranciu. Ak klesne, upozorní na to obsluhu balónovou správou (a to aj v prípade, že sú balónové správy v nastaveniach vypnuté).

Nastavenia reg. pokladníc od spoločnosti Elcom. Keď kliknete na konkrétne nastavenie, v spodnej časti formulára sa zobrazí vysvetľujúci text k nastaveniu.

POS Manažér - registračné pokladne Elcom

Nastavenia hladín DPH, zaokrúhlenia, tovarových skupín, merných jednotiek a iné nastavenia, si aplikácia sama prečíta pred prvým predajom. Z toho dôvodu sa môže zdať prvý predaj pomalý. Preto platí (aj pre ostatné zariadenia), že nikdy neposudzujte rýchlosť predaja podľa prvého predaja.

Keď stlačíte tlačidlo Test kom. (teda test komunikácie), aplikácia prečíta z registačnej pokladnice systémové príznaky, čím sa overí komunikácia, no až skutočný predaj účtenky overí funkčnosť predaja. Preto odporúčame, aby ste predali nejaký doklad v testovacom režime ale aj v ostrom režime predaja.

Upozornenie: Ak meníte systémové príznaky, nastavenie DPH, nastavenia DPT alebo nastavenie merných jednotiek v registračnej pokladnici, musíte aplikáciu iKelp POS Manažér Server a iKelp Predajca vypnúť a zapnúť. iKelp POS Manažér si totiž len pred prvou komunikáciou prečíta spomínané hodnoty a druhý raz si ich už neaktualizuje, aby bol predaj rýchlejší.

Nastavenie zaokrúhľovania:

 • Pre off-line riešenie je nastavenie zaokrúhľovania jednoduché. Väčšinu nastavení si totiž ovládač dokáže zistiť sám. Dôležité je, aby ste na formulári nastavenia off-line pokladne stlačili tlačidlo Test.  Viacej o zaokrúhľovaní pre off-line predaj sa dozviete v návode Nastavenia - POS off-line predaj.
 • Pre on-line musíte nastaviť zaokrúhľovanie ručne. V iKelp POS Manažéri nie je potrebné nič nastavovať. Všetky nastavenie musíte spraviť v aplikácii iKelp Predajca. Viacej o zaokrúhľovaní pre on-line predaj sa dozviete v návode Nastavenia - POS On-line zaokrúhľovanie.


Write by Author / Vytvorené by