Pokladňa a Sklad
 

POS Manažér Server - jednoduchý predaj

V tomto návode si opíšeme ako pomocou aplikácie iKelp POS Manažér Server spravíme na zariadení jednoduchý predaj. Jednoduchý predaj je rovnaký pre Server ako aj pre iKelp POS Manažér, ktorý je súčasťou aplikácie iKelp Predajca.

Jednoduchý predaj slúži na overenie komunikačného kanála „PC – zariadenie“. Pozor, jednoduchý predaj predáva v takom móde, v akom je nastavené v nastaveniach zariadenia, takže pokiaľ nie je nastavené inak, jednoduchý predaj účtuje platné daňové doklady.

  • Aby ste spustili jednoduchý predaj, je potrebné povoliť ho v nastaveniach (POS Manažér Server - základné nastavenia). Potom sa zobrazuje v menu, ktoré vyvoláte kliknutím pravého tlačidla na ikonku pri hodinách alebo na hlavný formulár. Prístup do jednoduchého predaja je podmienený overením hesla pokladníka. Po nainštalovaní je toto heslo prázdne.
  • Doklad zostavíte vyplnením názvu, ceny, množstva a hladiny DPH a stlačením tlačidla P (pridať). Keď bude doklad zostavený, na konci formulára môžete zadať ako je tovar zaplatený (nie je to povinnosť). Nakoniec stlačte tlačidlo Vykonaj predaj, čím sa pošle doklad do fiskálnej tlačiarne.
  • Ak by ste chceli skúsiť úhradu faktúry, v spodnej časti formulára je možnosť zaškrtnúť, že ide o úhradu faktúry.
Pomocou jednoduchého predaja je možné vykonať aj úhradu faktúry v hotovosti, v prípade, že to dané fiskálne zariadenie podporuje. (Bližšie informácie o tejto možnosti sa dozviete v návode Úhrada faktúr v iKelp POS Mobile.)

Formulár jednoduchého predaja v aplikácií iKelp POS Manažér

POS Manažér - jednoduchý predaj

Write by Author / Vytvorené by