Pokladňa a Sklad
 

POS Manažér - zariadenie iKelp POS Manažér Server

V tomto návode si povieme ako nastavit v iKelp POS Manažéri zariadenie typu iKelp POS Manažér - Server.

Toto zariadenie je možné zvoliť len v iKelp POS Manažér, ktorý nastavujeme v aplikácii iKelp Predajca. Zvolíme ho vtedy, ak sa jedná o viac-počítačové riešenie, kde je na jednom počítači nainštalovaný iKelp POS Manažér Server a na ostatných počítačoch je iKelp POS Manažér ako súčasť aplikácie iKelp Predajca, ktorý komunikuje so serverom.

Po výbere zariadenia iKelp POS Manažér - Server sa zobrazí nastavenie:

  • Názov (IP adresa) servera - je názov alebo IP adresa počítača, na ktorom je spustená aplikácia iKelp POS Manažér Server.
  • Komunikačný port – je komunikačný port, na ktorom server počúva.
  • Rozšírené nastavenia časov - sú rôzne nastavenia časov, ktoré ale neodporúčame meniť od pôvodných časov. 
    • Maxímálne časi jednotlivých operácií sú maximálne možné časy, ktoré môže daná operácia trvať. Na lokálnej sieti by nemalo byť potrebné tieto časy meniť. Ak sa bude využívať spojenie cez VPN, potom v závislosti na linke bude možno potrebné niektoré časy zväčšiť. V popise pre každý čas (keď ho označíte) je vysvetlené čo daný čas znamená a aké sú odporúčané hodnoty pre lokálnu sieť a VPN spojenie.

Nastavenia klienta, ak sa pripája na iKelp POS Manažér Server

POS Manažér - zariadenie iKelp POS Manažér Server

Tlačidlom Test kom. odtestujete komunikáciu so serverom. Pripomíname, že ak Vám nefunguje test spojenia, je potrebné skontrolovať nastavenie firewall na počítači, kde je nainštalovaný server. 

Write by Author / Vytvorené by