Pokladňa a Sklad
 

Nastavenie - Financie - vytvorenie bankového účtu (pokladne)

Sledovanie úhrad dokladov je možné pomocou modulu Financie. Tento modul je zložený z troch základných častí: Pokladne, Banky a Vlastné účty. V pokladniach a bankách sa evidujú finančné operácie. Vlastné účty slúžia na správu špeciálnych účtov zákazníkov. Prvotne po inštalácii sú v aplikácii vytvorené iba pokladne. V nasledujúcom postupe bude popísane vytvorenie nového bankového účtu. Postup vytvorenia novej pokladne je takmer totožný.

V prvom rade je nutné vytvoriť nový účet v nastaveniach. Kliknite na možnosť Nastavenia v hlavnom menu aplikácie a následne kliknite na možnosť Nastavenia. Zobrazí sa okno Nastavenia programu, kde kliknite na malé znamienko + vedľa nastavenia Financie a následne kliknite na možnosť Bankové účty. Tu kliknite na úkon Pridať a potvrďte vytvorenie nového bankového účtu. Následne sa aplikácia opýta, či si prajete skopírovať typy úhrad z niektorej z pokladní. Pre banku musíte vytvoriť vlastné typy úhrad a preto nekopírujte tieto typy. V zozname bankových účtov sa vytvorí nový záznam. Tu môžete v stĺpci A. zaškrtnúť, či chcete aby bol daný účet aktívny. V stĺpci Pr. môžete zaškrtnutím zaškrtávacieho okienka daného účtu definovať, či je daný účet predvolený. Predvolený účet bude automaticky ponúkaný napríklad pri úhradách dokladov. Ďalšie možnosti vyplnenia údajov odpovedajú názvom stĺpcov, hlavne však nezabudnite vyplniť Názov, ktorý reprezentuje názov účtu.

nastavenie_financie_bankove_ucty

Ďalším krokom bude vytvorenie typov úhrad pre daný účet. V nastavovacom strome kliknite na možnosť Typy úhrad v kategórii Financie. V hornej časti vyberte pokladňu, v našom prípade vyberte vytvorený účet. Kliknite na úkon Pridať. V okne Založenie novej úhrady vyberte z rozbalovacieho zoznamu Typ úhrady a zadajte názov úhrady. Kliknutím na úkon Založiť sa vytvorí nový typ úhrady v danom účte. Podobným spôsobom odporúčame vytvoriť dva typy úhrady: Príjem na účet a Výdaj z účtu. Následne kliknite na úkon Zatvoriť a tým zatvoríte okno nastavení aplikácie.

nastavenie_financie_typy_uhrad

Postup vytvorenia bankového účtu podrobne popisuje aj nasledovné video.

Write by Author / Vytvorené by