Pokladňa a Sklad
 

Dotykový predaj - konfigurácia bonovacej tlačiarne pre tlač poukazov

V tomto návode Vám predstavíme, akým spôsobom je možné nadefinovať bonovaciu tlačiareň špeciálne pre tlač akciových - voucher poukazov tak, aby bol použitý iný výstup ako pri tlači na bežné bonovacie tlačiarne na bare alebo v kuchyni. Vouchery alebo poukazy je možné tlačiť z dotykového rozhrania predaja aplikácie iKelp Predajca.

Nastavenie a definovanie tlačiarne v aplikácii

Tento návod vychádza z predpokladu, že danú bonovaciu tlačiareň už máte v systéme nakonfigurovanú a nadefinovanú. Ak nie, je tak potrebné vykonať podľa nasledovných návodov.

Ak je v zariadenie v systéme pripojené a je funkčné, je potrebné skladovým kartám, ktoré sa na danom zariadení majú tlačiť potrebné nadefinovať pre tlač príslušné číslo daného zariadenia. Bližšie informácie ako zariadenie skladovým kartám nadefinovať sa dočítate v článku Priradenie bonovacej tlačiarne pre tlač vybraných položiek.

Nastavenie tlačiarne len pre tlač poukazov

Ak je tlačiareň v systéme nastavená a boli vykonané všetky potrebné nastavenia, je potrebné tlačiarni nadefinovať výstup, aby sa odlišovala od tlače ostatných tlačiarní.

 1. Kliknite na tlačidlo Nastavenia v menu aplikácie a vyberte z ponuky možnosť Nastavenia.
 2. V strome nastavení aplikácie vyberte možnosť Výstupy.
 3. Rozbaľte v ponuke nastavenie pre POS Predaj a vyberte opäť nastavenie POS Predaj.
 4. V pravej časti sa zobrazí nastavenie výstupov pre jednotlivé doklady.
 5. Ak už je v systéme definovaná iná bonovacia tlačiareň, kliknutím na tlačidlo Pridať pridáte nové nastavenie výstupu.
 6. Výstup pomenujte napr. ako "Tlač akciových poukazov" a kliknite na ikonu v stĺpci N.
 7. Nadefinujte výstup podľa priložených obrázkov nižšie.
 8. Kliknutím na tlačidlo Uložiť potvrdíte vykonané zmeny.
 9. V stĺpci "Na tlačiareň" vyberte dané zariadenie určené pre tlač.
 10. V stĺpci "Typ" vyberte možnosť "Doklad, bonovačka".
 11. Zmeny potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.
 12. Pre správne aplikovanie zmien odporúčame vypnúť / zapnúť aplikáciu.

Write by Author / Vytvorené by