Pokladňa a Sklad
 

Vytvorenie novej databázy - Správa databáz

V tomto článku Vám predstavíme, akým spôsobom je možné vytvoriť v aplikácii iKelp Predajca novú databázu.

Kedy môže vniknúť potreba vytvorenia novej databázy

Potreba mať vytvorených v aplikácii viacero databáz, možne vzniknúť z rôznych dôvodov.

 • Na jednej strane to môže byť založenie napr. testovacej databázy na účely testovania (máte zakúpenú aplikáciu ako nový produkt a aby ste netvorili nesprávne dáta v ostrej databáze, je možné dočasne použiť na tento účel testovaciu), prípadne za účelom školenia alebo prezentácie. Rovnako môže potreba založenia novej databázy vzniknúť v prípade poškodenia existujúcej databázy, kedy je možné do tejto vstupovať, ale z dôvodu poškodenia nie je možné vytvoriť žiadny doklad. Tento postup pre vytvorenie novej čistej databázy, bez kariet a nastavení, nájdete nižšie v článku v časti Ako databázu v aplikácii vytvoriť

 • Na druhej strane to môže byť práve z opačného dôvodu. Na začiatku nebola vytvorená testovacia databáza a zákazník si v nej začal robiť doklady, ktoré teraz potrebuje z databázy odstrániť. Rovnako tak potrebuje znulovať sklad, pretože nerobil príjemky, alebo si ich nahodil "nejako" len aby si tento postup odskúšal. Tento postup je opísaný v časti Vytvorenie novej databázy s prenesením kariet a nastavení.

Ako databázu v aplikácii vytvoriť?

Vytvorenie novej databázy je pomerne jednoduché, a opíšeme ju postupom konkrétnych krokov.

 1. Vyberte menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
 2. V pravej časti okna, kliknite na tlačidlo Databázy -> Nová.
 3. Vyberte umiestnenie databázového súboru a vytvorte nový podadresár s príslušným číslo (napr. Data2). Pozor, nevytvárajte novú databázu priamo v adresári s názvom Data, ale vytvorte podadresár.
  1. Pre Win7: C:\ProgramData\iKelp\Predajca\Data\...
  2. Pre WinXP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\iKelp\Predajca\Data\...
 4. Otvorte vytvorený adresár a kliknite na tlačidlo Uložiť(Názov dátového súboru nemusíte meniť, databázu si môžte pomenovať po jej vytvorení. Viac o nastaveniach a umiestneniach jednotlivých dátových a konfiguračných súborov aplikácie sa dočítate v návode Nastavenia - konfiguračné súbory.)
 5. Vytvorí sa prázdna databáza, aplikácia informuje o úspešnom vytvorení novej databázy hlásením "Program vytvoril novú databázu".
 6. Pre lepšiu identifikáciu databáz, nastavte príznačný názov novo vytvorenej databázy a zmenu potvrďte kliknutím na tlačidlo Uložiť
 7. Zmeny v nastaveniach aplikácie tiež potvrďte kliknutím na tlačidlo Uložiť.
 8. Zatvorte a znovu spustite aplikáciu, v zozname databáz sa zobrazí aj novo založená databáza.
 9. Kliknite na novú databázu a prihláste sa.
  • V novej databáza sa prihláste pod užívateľom s prihlasovacím meno a heslom "admin".

V prípade, že niektorú z databáz už nebudete ďalej používať, napr. z dôvodu, že bola založená len na testovacie účely, je možné túto databázu v Správe databáz deaktivovať. Následne sa táto už pri spustení aplikácie nebude zobrazovať v zozname dostupných databáz. Zároveň je možné pomocou stĺpca číslo v zozname databáz nastaviť ich poradie v prihlasovacom formulári pri spúšťaní aplikácie.

Vytvorenie novej databázy s prenesením kariet a nastavení

Tento postup presnejšie popisuje vytvorenie novej databázy v aplikácii iKelp Predajca s prenesením nastavení, kontaktov a kariet z pôvodnej databázy. Vznikne tzv. znulovanie, pretože sa neprenášajú žiadne doklady. Číslovanie dokladov v takto vytvorenej databáze začne od čísla 1. 

Z pôvodnej databázy sa do novej prenášajú nasledovné údaje: 

 • všetky nastavenia (vrátane nastavení zariadení)
 • skladové karty
 • kontakty
 • cenníky
 • servisné zariadenia
 • profili užívateľov

Ak ste sa rozhodli pre vytvorenie novej databázy s prenesením údajov spomínaných vyššie, postupujte nasledovne:

 1. V prípade sieťového riešenia nechajte aplikáciu spustenú len na tom PC, kde budete vykonávať príslušné nastavenia. Na ostatných PC odporúčame aplikáciu vypnúť.
 2. Otvorte Nastavenia aplikácie. (Kliknutím na tlačidlo nastavenia v menu aplikácie, Nastavenia - > Nastavenia.)
 3. V pravej časti kliknite na tlačidlo Nové Obd. (ak toto tlačidlo nevidíte, tak túto funkcionalitu nemáte dostupnú v danej verzii aplikácie, alebo váš scénar používania aplikácie túto funkciu nepodporuje)
 4. Zobrazí sa okno pre vytvorenie nového obdobia v aplikácii. Z ponuky vyberte, ktoré údaje si prajete preniesť do novej databázy. Odporúčame v tomto prípade označiť len možnost 1. Počiatočné stavy na sklade budú nahodené už na základe reálnej príjemky, alebo inventúry už v novej databáze.
  1. Číslovanie dokladov začať od znova - po vytvorení novej databázy sa bude číslovanie dokladov príjemiek, faktúr, dodacích listov a pod. začínať od čísla 1.
  2. Preniesť aj stavy na skladoch (množstvá na skladových kartách) - po vytvorení novej databázy sa vytvorí automaticky inventúrna príjemka a výdajka. Tito je možné následne dodatočne upraviť podľa potreby (Pozor, neprenášajú sa množstvá na kartách ktoré majú nulovú skladovú cenu. bod 4)
  3. Preniesť aj stavy vlastných účtov (na kontaktoch) - ak sa používa niektorý z typov vernostných účtov v aplikácii, prenesú sa do novej databázy aj tieto stavy. (ponuka je dostúná len s príslušnou licenciou)
 5. Pre potvrdenie vytvorenia novej databázy, kliknite na tlačidlo Vykonaj.
 6. Po úspešnom vytvorení novej databázy sa zobrazí hlásenie o úspešnom vytvorení novej databázy. Následne sa aplikácia vypne.
 7. Spustite aplikáciu.
 8. Nová databáza pre nové odobie je automaticky pripojená ako ďalšia databáza v prihlasovacom formulári. Prihlasovacie mená a heslá ostali nezmenené.
 9. Následne si v prihlasovacom okne kliknite na novú databázu. Tým vyberiete prihlásenie do tejto databázy a zadajte prihlasovacie údaje. Ako už bolo vyššie spomínané, preniesli sa aj profily užívateľov, takže je možné zadať prihlasovacie údaje ktoréhokoľvek užívateľa. 
 10. Po prihlásení je možné nastaviť, či sa má, alebo nemá aj pôvodná testovacia databáza v prihlasovacom okne zobrazovať.
  1. Otvorte Nastavenia aplikácie. (Kliknutím na tlačidlo nastavenia v menu aplikácie, Nastavenia - > Nastavenia.)jvbkasbd
  2. V pravej časti kliknite na tlačidlo Databázy.
  3. Zrušením zafajknutia databázy ju deaktivujete a následne sa táto ani nebude zobrazovať v prihlasovacom okne.
  4. Kliknite na tlačidlo Uložiť pre potvrdenie vykonaných zmien.

Po úspešnom vytvorení kópie databázy sa v prihlasovacom okne po spustení aplikácie nová databáza zobrazí na prvom mieste, s označením PredajcaX (X - poradové číslo databázy ak by ich bolo vytvorených viacero.) Po prihlásení sa do pôvodnej databázy sa v záhlaví zobrazí hlásenie "Pozor táto databáza je uzamknutá proti úprave dokladov!", to aby sa predišlo nechceným úpravám v staršej databáze. Ak používate spustenie aplikácie iKelp Predajca v rozhraní dotykového predaja, táto sa automaticky spustí nad tou databázou, ktorá bola ako posledná otvorená v aplikácii iKelp Predajca. Preto odporúčame pôvodnú testovaciu databázu úplne deaktivovať.

Súvisiace návody:
Write by Author / Vytvorené by