Pokladňa a Sklad
 

Nastavenie výšky DPH na položkách pre účtovanie na prevádzke a rozvoz

V tomto návode vám predstavíme postup pre zmenu výšky DPH určitej skupiny tovarov alebo služieb rýchlo a jednoducho. Požiadavka na zmenu DPH tovarov alebo služieb vychádza z legislatívnej úpravy platnej od 1.1.2023 na služby súvisiace so športom, ale aj na reštauračné a stravovacie služby za určitých podmienok. V prípade, že si u vás zákazník vie zakúpiť tovar so sebou, alebo robíte rozvoz, je potrebné si pred nastavením aplikácie stiahnuť aktuálnu verziu aplikácie TU.

Kedy je možné predávať tovar a služby s 10% DPH

Tovar a služby so sníženou sadzbou DPH je možné predávať za predpokladu, že boli dodržané podmienky  a charakter podávania jedál alebo nápojov alebo obidvoch, pri zabezpečení podporných služieb, ako obsluha, priestor na konzumáciu, toalety. V prípade, že sa jedná o predaj cez donášku, alebo prostredníctvom rýchleho občerstvenia, tzv. jedla so sebou, toho sa znížená sadzba týkať nebude. V prípade, že sa jedná o predaj cez donášku, alebo prostredníctvom rýchleho občerstvenia, tzv. jedla so sebou, toho sa znížená sadzba týkať nebude. 

Môžem si niečo pripraviť aj pred 1.1.2023?

Áno, je možné si pripraviť účtovanie kariet pre tovar so sebou alebo na donášku, ak tieto služby poskytujete.

1. Nastavenia skladových kariet

 1. Kliknite v menu aplikácie na Nastavenia -> Nastavenia.
 2. Kliknite na Doklady -> Predaj.
 3. Tu je možné definovať výšku DPH pre Donášku (so sebou) V režime Donáška meniť dph na položkách s príznakom. (To znamená, či sa pri účtovaní na rozvoz má meniť 10% DPH na 20% DPH.)
 4. Zmeny potvrdíte kliknutím na Uložiť.

 

2. Zobrazenie stromu kategórií

 1. Kliknite v menu aplikácie na Karty.
 2. Kliknite pravým tlačidlom v zozname v stĺpci Názov a vyberte Kategóriu - info. (Zobrazí sa strom kategórií.) 
  • Pre lepšiu prehľadnosť si upravte veľkosti zobrazených okien.

 

3. Nastavenie automatickej zmeny DPH na kartách so sebou alebo donášku 

Nakoľko vyplýva z legislatívnej zmeny, že zmena DPH sa netýka tovarov balených so sebou alebo rozvoz / donášku, je možné na kategóriach definovať automatickú zmenu sadzby DPH. Následne ak vytvorí obsluha objednávku a použije správny postup pre vyúčtovanie aplikuje sa vyššia DPH.
 1. Kliknite v menu aplikácie na Karty.
 2. Zobrazte karty danej kategórie.
 3. Všetky karty z kategórie zobrazíte kliknutím pravým tlačidlom na zobrazenie TOP kariet. (Na tlačidle sa zobrazí Vše.)
 4. Označte karty z kategórie, kliknutím pravým tlačidlom myši do stĺpca s fajkou
 5. Kliknite pravým tlačidlom myši do stĺpca Názov položky.
 6. Vyberte z ponuky možnosť Rozšírené úkony nad označenými kartami.
 7. V časti Úkon vyberte Správanie karty.
 8. Aktivujte (začiarknite) možnosť zDonáška. (V prípade, že robíte zmenu na kategórii, ktorá obsahuje ďalšie podkategórie, zmena príznaku sa aplikuje aj na karty podkategórie.)
 9. Kliknite na tlačidlo Vykonať.

 

Postup pre zmenu DPH k 1.1.2023

Nakoľko v závislosti od typu prevádzky, ponúkaného sortimentu a služieb nie je možné zabezpečiť automatickú úpravu v aplikácii plošne na strane aplikácie, je potrebné, aby zodpovedná osoba vykonala nižšie popísané kroky v aplikácii na konkrétnej prevádzke! Jednotlivé sadzby DPH je možné meniť hromadne na úrovni kategórie. Pred hromadnou zmenou odporúčame vykonať zálohu dát aplikácie! Postup popisuje zmenu výšky DPH, pričom tento úkon je možné spraviť dvomi spôsobmi:

 • So zachovaním predajných (koncových) cien - predajná cena zostane rovnaká, ale upraví sa cena bez DPH, táto sa zvýši, nakoľko výška DPH je menšia.
 • S ponížením predajných cien - cena bez DPH sa nezmení, ale predajná cena sa zníži. 

Zmena DPH jednotlivo na kartách

Výšku DPH je možné meniť aj jednotlivo na kartách. Pri tomto postupe sa ale automaticky na základe výšky DPH dopočíta predajná cena s DPH. Po zmene výšky DPH sa koncová predajná cena poníži. Preto ak chcete predajné (koncové) ceny ponechať nezmenené, odporúčame postup pre hromadnú zmenu výšky DPH.

 1. Kliknite v menu aplikácie na Karty.
 2. Vyberte kartu a kliknite na Upraviť
 3. V časti DPH nastavte výšku požadovanej DPH a aktivujte (začiarknite) v časti Nastavenie správania možnosť zDonáška.
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 

Zmena DPH hromadne cez kategóriu

V závislosti od toho, akú cenu chcete ponechať, je potrebné pri hromadnej zmene ceny definovať, či ponechávate cenu bez DPH (zníži sa koncová predajná cena), alebo cenu s DPH (predajná cena ostane nezmenená, len sa prepočíta cena bez DPH).
 1. Kliknite v menu aplikácie na K. (Zobrazenie skladových kariet.)
 2. Kliknutím na kategóriu zobrazte karty danej kategórie.
 3. Zobrazenie všetkých kariet z kategórie nastavíte kliknutím pravým tlačidlom na zobrazenie TOP kariet. (Na tlačidle sa zobrazí Vše.)
 4. Označte karty z danej kategórie, kliknutím pravým tlačidlom myši do stĺpca s fajkou. 
 5. Opäť kliknite pravým tlačidlom v zozname v stĺpci Názov a vyberte Hromadná úprava cien.
  1. V časti Cena, vyberte možnosť s DPH. (Nastavujete cenu, ktorú chcete ponechať nezmenenú, k nej sa dopočíta výška DPH.)
  2. V poli DPH zadajte výšku DPH na 10 a kliknite na Zmeň.
 6. Kliknite na Áno, pre potvrdenie zmien. (V prípade, že robíte zmenu na kategórii, ktorá obsahuje ďalšie podkategórie, zmena výšky DPH sa aplikuje aj na podkategórie.).
  • Ak sú v kategórii tovary, ktorých sa zmena DPH netýka, je potrebné dodatočne upraviť DPH na pôvodnú. (Napr. ak sa v kategórii nachádzajú obaly.)

Výber kariet pre hromadnú zmenu DPH

Hromadná zmena DPH

 

Vyúčtovanie dokladu

V aplikácii iKelp Predajca sú rovnakým spôsobom vytvárané objednávky na stole v reštaurácii, alebo na donášku. Systém teda nevie automaticky pri vyúčtovaní rozlišovať, akú DPH aplikovať na účtované položky. Preto je tento krok na obsluhe.

Nedotykový predaj

 1. Pridajte položky do dokladu.
 2. Pred vyúčtovaním stlačte klávesovú skratku Ctrl+D(Zobrazí sa príznak pre účtovanie objednávky na Donášku. V zobrazenej objednávke sa zobrazuje DPH položiek, ktorá sa aplikuje v čase pridania položky do objednávky, táto sa zmenou príznaku nemení. K zmene DPH dôjde až pri samotnom vyúčtovaní, pričom celková cena sa samozrejme nezmení.)
  • Klávesové skratky zobrazíte kliknutím na tlačidlo F1 na klávesnici.
 3. Vyúčtujte objednávku príslušným platidlom.

 

Dotykový predaj

 1. Pridajte položky do dokladu.
 2. Kliknite na Medzisúčet, stlačte klávesovú skratku Ctrl+D resp. SHIFT + mód Donáška(Zobrazí sa príznak pre účtovanie objednávky na Donášku. V zobrazenej objednávke sa zobrazuje DPH položiek, ktorá sa aplikuje v čase pridania položky do objednávky, táto sa zmenou príznaku nemení. K zmene DPH dôjde až pri samotnom vyúčtovaní, pričom celková cena sa samozrejme nezmení.)
  • Klávesové skratky zobrazíte kliknutím na tlačidlo F1 na klávesnici.
 3. Vyúčtujte objednávku príslušným platidlom.

 

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by