Pokladňa a Sklad
 

Hromadná zmena DPH na skladových kartách

V tomto návode Vám vysvetlíme, ako je možné na skladových kartách zmeniť hromadne výšku DPH. 

Popis riešenia

Zmena ju vhodné vykonať v prípade, že sa mení subjekt z platcu na neplatcu DPH, prípadne opačne, (s touto zmenou súvisia aj ďalšie nastavenia, bližšie sa o nich dočítate v článku Prechod z neplatcu na platcu DPH), alebo došlo k legislatívnej úprave a na niektorých kartách sa mení DPH.

Pred vykonaním tejto úpravy Vám odporúčame vykonať zálohu dát aplikácie! (Ak sa zálohovanie nevykonáva pri vypnutí aplikácie, informácie o možnostiah vykonania zálohy sa dočítate v článku Nastavenie zálohy a obnova databázy v aplikácii iKelp Predajca)

  1. Označte si v zozname skladových kariet karty, na ktorých si prajete vykonať požadovanú zmenu jednotlivo, alebo hromadne kliknutím pravého tlačidla myši. Pozor pri označovaní kariet, aby sa nestalo, že zmeníte DPH na všetkých kartách, aj tam, kde táto zmena prebehnúť nemá! (Odporúčame Vám pri výbere si pomôcť napr. výberom kategórie v ktorej sú karty ktorým sa bude DPH meniť.)
  2. Ak máte skladové karty označené, kliknite pravým tlačidlom myši do zoznamu kariet (v stĺpci Kód, Názov) a vyberte z ponuky možnosť Hromadná úprava cien.
  3. V časti Cena nastavte, ktorá cena zostane po zmene zachovaná:
    1. Bez DPH - cena bez DPH zostane zachovaná, a k nej sa dopočíta predajná cena s DPH podľa novo nastavenej výšky DPH.
    2. S DPH - predajná cena s DPH zostane zachovaná a nej sa dopočíta predajná cena bez DPH podľa novo nastavenej výšky DPH.
  4. Nastavte výšku novej DPH v políčku DPH.
  5. Kliknite na tlačidlo Zmeň
Formulár pre Hromadnú úpravu cien na skladových kartách
Formulár pre hromadnú úpravu cien na skladových kartách

Príklad

Na skladovej karte je nastavená 20% ale z dôvodu legislatívnej úpravy je potrebné túto DPH zmeniť na 10%.

Na karte je pred úpravou predajná cena bez DPH 0,458EUR, cena s DPH 0,55EUR. Vo formulári pre hromadnú zmenu DPH teda nastavíme, že chceme ponechať cenu bez DPH, tým pádom sa k novej DPH dopočíta predajná cena s DPH. Po zmene teda predajná cena bez DPH zostáva zachovaná 0,458EUR a nová predajná cena s DPH sa zmenila na 0,50EUR. 

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by