Pokladňa a Sklad
 

Úhrada faktúry cez aplikáciu iKelp POS Manažér

V prípade, že potrebujete zaevidovať úhradu vašej vystavenej faktúry, ktorú vám odberateľ uhrádza v hotovosti postupujte nasledovne.

V prípade, že používate aplikáciu iKelp POS Mobile, alebo iKelp Predajca, je potrebné použiť postup pre úhradu priamo z príslušnej aplikácie. Úhradu v aplikácii iKelp POS Manažér vykonávajte len v špecifických prípadoch.

Úhrada sa tak započíta aj do finančného stavu pokladne v aplikácii. Je tak zachovaná prehľadnosť a vytlačená denná uzávierka bude sedieť s finančným stavom pokladne v aplikácii.

Úhrada faktúry ktorá nebola vytvorená v aplikácie iKelp POS Mobile alebo iKelp Predajca:

Úhrada faktúry cez aplikáciu iKelp POS Manažér

 1. V oblasti oznámení (oblasť oznámení sa nachádza na pravej časti panela úloh) kliknite na ikonu pre Zobrazenie skrytých ikon.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu aplikácie iKelp POS Manažér.

 3. Prejdite myšou na nadefinované fiskálne zariadenie v zozname, zobrazí sa rozšírená ponuka pre prácu zo zariadením.

 4. Z ponuky vyberte možnosť "Jednoduchý predaj".

 5. Zafajknite možnosť "Úhrada faktúry". (Po nastavení sa nebude na doklade zobrazovať výška DPH, ale len celková cena nakoľko DPH je vyčíslená na faktúre a doklad slúži len ako potvrdenie o úhrade.)

 6. V časti Nový tovar/služba:

  1. Zadajte názov položky - "Úhrada faktúry č. xxx".

  2. Zadajte cenu podľa ceny na faktúre.

  3. Kliknutím na tlačidlo P pridáte uhrádzanú položku do zoznamu položiek Doklad.

 7. Kliknutím na tlačidlo Vykonaj predaj ukončíte predaj a na fiskálnej tlačiarni sa vytlačí potvrdenie o vykonaní úhrady faktúry.

Ďalšie informácie o možnosti jednoduchého predaja v aplikácii iKelp POS Manažér sa dozviete v návode POS Manažér Server - jednoduchý predaj.

Write by Author / Vytvorené by