Pokladňa a Sklad
 

Výroba - Príjem na kartu typu receptúra

V tomto návode Vám popíšeme situácie za akých dochádza v aplikácii iKelp Predajca k naskladneniu tovaru na kartu typu "Receptúra".

Popis situácie

V princípe môžu nastať tieto situácie, za ktorých dochádza k naskladneniu tovaru na kartu typu "Receptúra":

  • Príjem z výroby - toto je najčastejšia situácia kedy dochádza k naskladneniu tovaru. Proces výroby spočíva v tom, že sa zo skladu vydávajú jednotlivé komponenty (suroviny) a naskladňuje sa hotový výrobok. (V tomto prípade býva najčastejší scenár realizovania výroby na jednom sklade. Na sklad sa naskladňujú jednotlivé komponenty (suroviny) a na tom istom sklade dochádza aj k procesu samotnej výroby. Bližšie informácie o procese výroby, možných scenároch a nastaveniach sa dočítate v návode Výroba - predstavenie.)
  • Preskladnením tovaru - táto situácia môže nastať vtedy, ak sa používa viacero skladov, ale výroba je realizovaná len na jednom zo skladov, vo väčšine prípadov to býva hlavný, alebo centrálny sklad. Sem sú naskladňované jednotlivé komponenty (suroviny) z ktorých sa realizuje výroba. Odtiaľto sa už hotové výrobky preskladňujú na jednotlivé sklady (prevádzky). Viac informácií o preskladňovaní tovaru sa dočítate v článku Prevod tovaru medzi skladmi.
    • Preskladnenie tovaru výrobou - jedná sa o špecifický scenár prevodu tovaru, kedy dochádza k nákupu komponentov (surovín) na jeden centrálny sklad. Výroba je následne realizovaná na jednotlivých skladoch, ale komponenty z ktorých sa výrobok skladá sa odpisujú priamo z centrálneho skladu. Nedochádza teda k preskladňovaniu výrobkov, ale komponentov potrebných na výrobu. Túto situáciu bližšie popisuje tento článok Výroba - evidencia výroby na jednom alebo viacerých skladoch.
  • Nákup od dodávateľa - táto situácia môže nastať vtedy ak vyrábate výrobok a rovnaký tovar už ako hotový výrobok nakupujete od dodávateľa. Ako túto situáciu riešiť Vám popíšeme nižšie.

Prvé dva scenáre ako dochádza k naskladneniu tovaru na kartu typu "Receptúra" sú jasné a popísané v príslušných návodoch, bližšie Vám predstavíme možné riešenia situácie, že výrobok vyrábate, aj nakupujete.

Riešenie situácie

Ak Vám takáto situácia vznikne, je možné ju riešiť týmito spôsobmi:

  • Dve nezávislé skladové karty - tento spôsob evidencie Vám odporúčame použiť v prípade, že potrebujete tieto dva tovary od seba jednoznačne odlíšiť. Je tak následne možné nezávisle robiť rôzne rozbory a štatistiky nezávisle nad jednotlivými druhmi tovaru. Pri tomto spôsobe evidencie však musí byť od seba jasne rozlíšitelný, buď balením, alebo nezávislím umiestnením. (Odporúčame Vám tovar jednoznačne od seba odlíšiť, pretože skúsenosti z praxe hovoria, že sa tovar zamieňa či už nepozornosťou zo strany obsluhy pri predaji alebo zlým označením.)
  • Evidovanie tovaru na jednu skladovú kartu - tento spôsob Vám odporúčame používať v prípade, že nepotrebujete mať jasný prehľad o tom, koľko kusov tovaru sa predalo od dodávateľa a koľko bolo predaných z vlastných zdrojov. Vtedy je možné robiť príjem od dodávateľa priamo na kartu typu "Receptúra" a tovar sa Vám tak bez uskutočnenia procesu výroby dostane na sklad.
Write by Author / Vytvorené by