Pokladňa a Sklad
 

Vytvorenie receptúry - rozlievané nápoje

Video popisujúce ako vytvoriť skladovú kartu typu R (receptúra) pre prípad rozlievaných nápojov ako čapované pivo, kofola, rozlievaný alkohol alebo víno. Receptúra (R) je karta, ktorú predávame v kusoch, ale skladá sa z jednej prípadne viacerých ingrediencíí - skladových kariet typu T (tovar)

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by