Pokladňa a Sklad
 

Skladové karty - obal

V tomto návode Vám bližšie predstavíme skladové karty typu Obal, ich predaj, evidenciu ako aj pojem obalové konto, jeho význam a použitie v aplikácii iKelp Predajca.

Skladová karta typu O (Obal)

Tento typ skladovej karty - Obal (oranžová farba v zozname skladových kariet), je rovnaký ako karta T, no je na nej možný predaj s nulovou maržou, čiže predaj za skladovú cenu, a ďalej je táto karta obohatená o sledovanie počtu a pohybov obalov (Obalové konto).

Nastavenie

Aby bolo v aplikácii možné predávať a v rámci dokladu kombinovať kladné a záporné položky, je potrebné toto v aplikácii aktivovať.

 1. Kliknite na tlačidlo Nastavenia v menu aplikácie.
 2. Vyberte možnosť Nastavenia.
 3. V časti POS Predaj, otvorte záložku Tovar.
 4. Aktivujte možnosť Kombinovanie kladných a záporných položiek v rámci dokladu.
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Predaj

Skladové karty typu obal, je možné predávať ako v dotykovom, tak aj v nedotykovom režime.

V dotykovom režime ja však možné využiť pri predaji rozšírené funkcie:

 • Ak má byť automaticky s tovarom naúčtovaný aj obal (napr. pivo a fľaša), je potrebné na skladovej karte pivo nastaviť v záložke Viaz. karty, akú kartu obsahuje. (V časti obsahuje pridajte napr. skladovú kartu fľaša).
 • Ak sa na skladovej karte obal nastaví príznak Vratný tovar (záložka Údaje v časti Nastavenia pre pokladňu), po naúčtovaní samotnej položky sa automaticky jej množstvo pridá do predaja so záporným znamienkom.
  • Nastavenie je možné kombinovať aj s deaktivovaním príznaku na karte - Predaj zl. množ. (Predaj zlomkového množstva. Ak sa nastavenie deaktivuje, v prípade pokusu o núčtovanie zlomkového množstva na toto aplikácia upozorní a danú operáciu nedovolí.)

Tento spôsob nastavení zabezpečí, že ak sa skladová karta typu obal vloží do predaja cez naviazanú inú kartu, jej množstvo bude kladné. Ak sa obal naúčtuje priamo automaticky bude účtované množstvo záporné a predpokladá sa, že zákazník tovar vracia. Obsluhe tak stačí len naúčtovať tovar (napr. pivo, resp. fľaše ak ich zákazník vracia) a aplikácia všetko vyrieši automaticky. 

Obalové konto

Obalové konto v aplikácii slúži ako evidencia pohybov na skladových kartách typu O (Obal.) a slúži na to, aby bolo jasné a prehľadné, koľko obalov v akom počte kusov a cene má ktorý Váš zákazník. Máte tak teda prehľad o tom, kde sa tieto obaly nachádzajú a rovanko máte možnosť vytlačenia zoznamu ešte nevrátených obalov. Pozor, evidencia obalového konta je podmienená zakúpenou príslušnou licenciou.

Nastavenia potrebné pre evidenciu

Na to, aby bolo možné obaly v aplikácii správne evidovať, musia byť splnené dve základné podmienky.

 • Správne založená skladová karta typu O (Obal.)
 • V nastaveniach aplikácie musí byť nastavená evidencia.
  • Pre evidenciu je potrebné aktivovať nastavenie v menu aplikácie v časti Nastavenia -> Doklady -> Predaj, povoliť nastavenie Evidovanie predaja obalových kariet. (Nastavenie definuje, či má aplikácia pri použití karty typu O (obal) v doklade evidovať na danom kontakte množstvá, ktoré boli odberateľovi vydané. Následne pri vrátení obalov ich odčíta z obalového konta.)

Sledovanie obalového konta

Obalové konto je možné v aplikácii sledovať na dvoch miestach:

 • Na skladovej karte - označením skladovej karty a stlačením klávesovej skratky Ctrl + K.
 • V adresáre - označením konktaktu u ktorého sa kontroluje obalové konto, kliknutím na tlačidlo Úkony -> Obalové konto.

Evidencia obalového konta v aplikácii

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by