Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 34
V okne Pokladňa je možné sledovať tržby jednotlivých pokladní a vykonávať ďalšie úkony spojené s pokladňami. Toto okno zobrazíte kliknutím na úkon Pokladňa v okne Predaj . V hornej časti Filter je možné definovať s ktorou pokladňou a v akom dátume, prípadne dátumovom rozsahu, chcete pracovať. V strednej... Viac...
Predaj je možné ukončiť viacerými spôsobmi. Popis predaja a ukončenie platbou v hotovosti nájdete v návode Predaj - predstavenie a prvý ON-line predaj . Platba platobnou kartou Platbu platobnou kartou uskutočníte stlačením a držaním klávesy CTRL a následným stlačením klávesy F6 . Popis tejto klávesovej... Viac...
V tomto návode sa nachádza postup refundácie celého dokladu, alebo položiek v systéme eKasa. Viac...
Okno Predaj sa využíva na rôzne typy predaju. Ide hlavne o On-line predaj, vytváranie dodacích listov a faktúr. Pri všetkých typoch sa predávaný tovar okamžite odpíše zo skladu. Toto okno zobrazíte kliknutím na Predaj v hlavnom menu aplikácie a následným kliknutím na Predaj , alebo kliknutím na tlačidlo... Viac...
Platba platobnou kartou, šekom, hotovosťou a ich kombináciami Predaj je možné ukončiť viacerými spôsobmi. Popis predaja a ukončenie platbou v hotovosti nájdete v návode Predaj - predstavenie a prvý ON-line predaj . Ostatné spôsoby ukončenia predaja sú veľmi podobné ukončeniu predaja v hotovosti. Po stlačení... Viac...
V okne Predaj je možné vykonať refund bločku a tým vrátenie peňazí zákazníkovi. Existujú dva spôsoby: Manuálny spôsob - bez väzby na pôvodný doklad. Podľa pôvodného (papierového) bločku vložte do predaja položky, ktoré si prajete refundovať, ale so záporným množstvom. Pozor! Je nutné aby ste zadali záporné... Viac...
Návod opisuje formulár pokladne, ranný vklad, vklad a výber počas dňa a vykonanie dennej uzávierky. Viac...
Duplicitný export vykoná opätovné odoslanie položiek zvoleného dokladu do fiskálnej tlačiarne (registačnej pokladnice). Vyúčtovanie pokladničného dokladu po ukončení predaja tlačidlom F5 (rozprávame o okne Predaj ) prebieha v niekoľkých krokoch. Aby sme pochopili, kedy je potrebné vykonať duplicitný... Viac...
Tento návod je určený tým, ktorí predávajú na jednom zariadení z viacerých počítačov. V takom prípade je na počítači, kde je zariadenie pripojené nainštalovaný iKelp POS Manažér Server a táto tento návod opisuje prácu s týmto programom. Ak je iKelp POS Manažér Server spustený, jej ikonu (modrú ikonku... Viac...
Nastavenia POS on-line predaja (predaj pomocou aplikácie iKelp POS Manažér a DeviceManager na rôznych registračných pokladniciach a fiskálnych moduloch). Viac...
Článok opisuje ako používať snímač čiarového kódu pri predaji a tiež všeobecne v aplikácii. Viac...
Nastavenia POS on-line predaja (predaj pomocou aplikácie iKelp POS Manažér a DeviceManager na rôznych registračných pokladniciach a fiskálnych moduloch). Viac...
V návode sa opisuje ako nastaviť zaokrúhľovanie pre online v aplikácii iKelp Predajca. Viac...
Návod popisuje predaj akciového balenia. Viac...
Článok popisuje evidenciu skladových kariet v prípade nutnosti evidencie konkrétneho tovaru v sklade, ale pri predaji už to nie je nutné. Viac...
Článok popisuje vytvorenie a konfiguráciu viacerých on-line zariadení k aplikácii iKelp. Viac...
Článok popisuje popis scenárov a ich riešení ktoré môžu vzniknúť na POS Pokladni Viac...
Tento článok popisuje situácie a jej riešenie v prípade, že na POS Pokladni sa nevytlačil fiskálny doklad. Viac...
Článok popisuje situácie, že sa na POS Pokladni zobrazuje doklad ako odložený, aj keď bol korektne vyúčtovaný na fiskálnom zariadení. Viac...
V tomto návode je popísané nastavenie, ktoré umožní zobrazovanie kódu karty na fiskále. Viac...
V tomto návode je popísaná situácia predaja pod minimálnu maržu. Viac...
Článok popisuje úpravu nastavenia pre možnosť kombinovania kladných a záporných položiek na dokladoch. Viac...
Článok popisujúci potvrdenie alarmu na fiskálnom zariadení. Viac...
Vklad do pokladne v nedotykovom predaji v iKelp Pokladňa a Sklad Viac...
Účtovanie podľa PLU v nedotykovej pokladni. Viac...
Predaj cez snímač čiarového kódu v iKelp Pokladňa a Sklad. Viac...
Nastavenie módu pre rýchly predaj cez snímač čiarového kódu. Viac...
Priebežná a denná uzávierka v iKelp Pokladňa a Sklad. Viac...
V tomto videonávode máme vysvetlené ako v rozhraní nedotykovej pokladne možme predávať pomocou PLU kódov v aplikácii iKelp Pokladňa a Sklad. xptqvz1dvvd Viac...
V tomto videonávode máme vysvetlené ako v nedotykovej pokladni môžme predávať pomocou snímača čiarového kódu. 4sp00yngidg Viac...