Pokladňa a Sklad
 

Doklady - úprava a refund (ECR - On line)

Úprava dokladu ECR - On line

Doklad typu ECR - On line a POS - Online nie je možné vymazať ani stornovať. Je možné ho iba jednoducho upraviť, znovu exportovať a refundovať. Vymazávať a stornovať je možné ostatné typu dokladov. Podrobný postup nájdete v návode Doklady - storno a zmazanie (dodací list, faktúra, dobropis).

 1. Zoznam dokladov zobrazíte kliknutím na tlačidlo D na nástrojovej lište aplikácie.

 2. Úpravu dokladu vykonáte kliknutím na daný doklad (tým sa označí) a následným kliknutím na tlačidlo Položky v časti Úkony.
   • Tip: Pre urýchlenie vyhľadávania v zozname dokladov napíšte číslo dokladu, prípadne si pomocou filtra Druhy vyfiltrujte len doklady typu ECR - On line alebo POS - Online.
 3. Zobrazí sa okno Položky dokladu, ktorý obsahuje účtované položky. Tento doklad môžete:

  • Pridať kontakt na doklad - to vykonáte kliknutím do okienka Adresa a následným stlačením klávesy Enter. Z adresára vyberte kliknutím na úkon Vybrať kontakt. Následne kliknutím na tlačidlo Uložiť potvrdíte vykonané zmeny
  • Vytlačiť kópiu dokladu - táto kópia však nevykoná nové blokovanie tovaru a neslúži ako daňový doklad. Kópiu dokladu nepodporujú všetky fiskálne zariadenia. Ak sa kópia nevytlačí, odporúčame ohľadom možnosti tlače kópií dokladov kontaktovať vašu servisnú organizáciu.
  • Opätovné odoslanie na zariadenie - resp. znovu nablokovať. Pri tejto operácii sa opätovne doklad odošle na fiskálne zariadenie a doklad sa započíta do obratov, avšak nevzniká žiadny pohyb na sklade.Pri tomto úkone však je nutné aby ste mali označené všetky položky. Následne kliknutím na úkon Dupl. exp. sa tieto položku znovu nablokujú a bude vytlačený aj doklad. V prípade, že ste tento duplicitný export vykonali omylom, je možné kliknutím na úkon - Dupl. exp. (záporný duplicitný export), ktorý znovu nablokuje tento doklad so zápornými hodnotami množstiev. Ďalšie informácie o možnosti Duplicitného exportu sa dozviete v návode Doklady - duplicitný export. Toto sa používa vtedy, ak bol v aplikácii pri predaji vytvorený doklad, ale pri jeho posielaní na tlačiareň vznikla chyba (došla páska, odpojila sa tlačiareň a pod.) a tlačiareň doklad nevytlačila zostal v stave tzv. Odložený, ale tento sa do aplikácie zapísal. Je možné ho tak opätovne odoslať na zariadenie.
    • Tip: Označenie všetkých položiek naraz vykonáte kliknutím pravým tlačidlom do označovacieho stĺpčeka.

Refundácia dokladu ECR - On line

Refundáciu dokladu typu ECR - On line alebo POS - On line je odporúčané vykonávať v okne Predaj pomocou návodu Predaj - refund položiek a dokladu. V prípade, že predávate cez dotykové rozhranie aplikácie, je postup refundácie popísaný v tomto návode Dotykový predaj - refund položiek a dokladu v režime eKasa.

Je však možné ju vykonať aj v okne Doklady kliknutím na daný doklad a následným kliknutím pravým tlačidlom myši na tlačidlo Storno. Následne sa v zozname dokladov vytvoril nový doklad typu ECR - On line, ktorý má rovnakú ale zápornú hodnotu. Tento doklad je teraz nutné vytlačiť na fiškálnom zariadení. Nie je nutné ho tlačiť iba v prípade, že ani pôvodný doklad nebol vytlačený na tomto zariadení. Tlač vykonáte kliknutím na úkon Položky, označením všetkých položiek tohto dokladu a vykonať duplicitný export.

Refundáciu dokladu popisuje aj nasledovné video.

Write by Author / Vytvorené by