Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 386
V tomto návode sa dozviete informácie o nastaveniach aplikácie, ako aj to, ako tento systém evidencie funguje a ako ho správne aplikovať pri predaji. Aplikácia vie následne generovať štatistiky o výkupe týchto obalov potrebných pre ďalšiu evidenciu. Viac...
Článok popisuje scenár predaja viazaných tovarových kariet. Viac...
V tomto článku je popísaný spôsob evidencie obalového konta v aplikácii. Viac...
Aplikácia iKelp Predajca je navrhnutá tak, aby mohlo pracovať viac užívateľov nad jednou databázou. Z pohľadu technického riešenia rozlišujeme dva scenáre: Viacero počítačov pristupuje k jednej databáze, ktorá sa nachádza v spoločnom zdieľanom priečinku (disku) - v tomto prípade sa využíva služba operačného... Viac...
Návod popisuje nastavenie pripojenia tlačiarne FiskalPRO v režime eKasa. Viac...
Návod popisuje nastavenie pripojenia platobného terminálu od ČSOB v2. Viac...
V tomto návode nájdete postup pre nakonfigurovanie zariadenia - platobný terminál do aplikácie iKelp Pokladňa. Viac...
Článok popisuje nastavenie, ktoré definuje, či bude variabilný symbol na faktúre generovaný podľa masky, alebo bude zhodný s číslom faktúry Viac...
V tomto návode sa nachádza postup dodatočného doposlanie OFFline dokladov na portál Finančnej správy. Viac...
Návod popisuje prípravu súboru pre import skladových kariet z CSV Viac...
V tomto návode je popísané vykonanie intervalovej uzávierky v jednotlivých aplikáciach iKelp. Viac...
V tomto návode je popísaná ďalšia z možností evidencie vlastných účtov v aplikácii. Viac...
Ak máte na portáli Finančnej správy ako adresu prevádzky pre pokladnicu uvedené Prenosná pokladnica , ste povinný do systému eKasa zasielať umiestnenia pokladnice, na ktorom v reálnom čase evidujete prijatú tržbu, vklad alebo výber hotovosti. Nastavenie údajov o mieste predaja Spustite Predaj v aplikácii... Viac...
Videolekcia vysvetľujúca ako v dotykovej iKelp POS Pokladni zadáme zľavu na konkrétnu položku, alebo zľavu na celý doklad. Viac...
V tomto návode je popísaný postup zmeny spôsobu komunikácie na snímačoch Metrologic. Viac...
Tlač on-line a off-line dokladu z aplikácie iKelp Pokladňa a sklad. Viac...
Návod popisuje modelový scenár fitnescentra, evidovanie a čerpanie kreditu zákazníkov. Viac...
Návod popisujúci predaj a vyúčtovaniu uplatnenie jednoúčelových poukazov v aplikácii iKelp POS Pokladňa. Viac...
Článok popisuje zistenie hodnoty skladu ku konkrétnemu dátumu. Viac...
V tomto článku je popísaný postup refundácie dokladu v iKelp POS Pokladňa. Viac...
V tomto článku nájdete riešenie na spustenie aplikácie, ak sa zobrazí hlásenie o vypršaní platnosti licencie pre klienta. Viac...
V tomto návode je popísaný základný princíp evidencie a nastavení INSTRAT v aplikácii iKelp Predajca. Viac...
V tomto návode je predstavená koncepcia tvorby podkladov pre výkaz, vypĺňanie potrebných údajov na skladových kartách a dokladoch ako aj vytvorenie väzby medzi finančným a skladovým dokladom. Viac...
V tomto článku je popísaný samotný export údajov pre účely štatistického spracovania INTRASTAT. Viac...
Článok popisuje nastavenia a základnú konfiguráciu zariadení v režime eKasa v aplikácii iKelp Pokladňa. Viac...
V aplikácii je možné evidovať uzávierky dvomi spôsobmi. Je však na vás, ktorým spôsobom sa v aplikácii rozhodnete predaje evidovať a či budete tlačiť uzávierky alebo nie. S výnimkou zariadenia PORTOS, kde odporúčame postupovať podľa kroku č. 1, nakoľko toto zariadenie nemá evidenciu patidiel. 1. eKasa... Viac...
V tomto návode je opísané nastavenie zariadenia FT4000 pre iKelp POS Manažér Viac...
Odporúčania pre zvýšenie spoľahlivosti prevádzky PC POS systémov Viac...
V tomto návode je opísané nastavenie fiskálnej tlačiarne BOWA - Pegas FM06/Pegassino v aplikácií iKelp POS Manažér. Viac...
V tomto návode je opísané nastavenie fiskálnej tlačiarne EFox v aplikácií iKelp POS Manažér. Viac...