Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 388
V tomto návode Vám predstavíme základné nastavenia na skladových kartách, vo vlastných kontaktných údajoch ako aj údajoch Vašich dodávateľov / odberateľov pre možnosť tvorby výkazu SBL pre Colný úrad. Viac...
V tomto článku je popísaný postup a nastavenia pre možnosť predaja váženého tovaru s automatickým odpočítaním hmotnosti obalu / misky. Viac...
Návod opisuje pripoejnie on-line váh k aplikácii iKelp POS Pokladňa. Viac...
V tomto návode nájdete postup pre úpravu výšky DPH hromadne pomocou kategórie. Viac...
Návod obsahuje popis možností používania poukazov a kupónov v aplikácii iKelp Predajca. V návode nájdete informácie o jednotlivých poukazoch a ich rozdieloch predaja alebo uplatnenia. Viac...
Návod popisujúci predaj a vyúčtovaniu uplatnenie jednoúčelových poukazov v aplikácii iKelp POS Pokladňa. Viac...
V tomto návode nájdete postup prenesenia aplikácie iKelp Predajca na nové PC. Viac...
Návod popisuje nastavenie pripojenia tlačiarne FiskalPRO v režime eKasa. Viac...
V tomto návode nájdete postup pre nakonfigurovanie zariadenia - platobný terminál do aplikácie iKelp Pokladňa. Viac...
V tomto návode sa dozviete informácie o nastaveniach aplikácie, ako aj to, ako tento systém evidencie funguje a ako ho správne aplikovať pri predaji. Aplikácia vie následne generovať štatistiky o výkupe týchto obalov potrebných pre ďalšiu evidenciu. Viac...
Článok popisuje scenár predaja viazaných tovarových kariet. Viac...
V tomto článku je popísaný spôsob evidencie obalového konta v aplikácii. Viac...
Aplikácia iKelp Predajca je navrhnutá tak, aby mohlo pracovať viac užívateľov nad jednou databázou. Z pohľadu technického riešenia rozlišujeme dva scenáre: Viacero počítačov pristupuje k jednej databáze, ktorá sa nachádza v spoločnom zdieľanom priečinku (disku) - v tomto prípade sa využíva služba operačného... Viac...
Návod popisuje nastavenie pripojenia platobného terminálu od ČSOB v2. Viac...
Článok popisuje nastavenie, ktoré definuje, či bude variabilný symbol na faktúre generovaný podľa masky, alebo bude zhodný s číslom faktúry Viac...
V tomto návode sa nachádza postup dodatočného doposlanie OFFline dokladov na portál Finančnej správy. Viac...
Návod popisuje prípravu súboru pre import skladových kariet z CSV Viac...
V tomto návode je popísané vykonanie intervalovej uzávierky v jednotlivých aplikáciach iKelp. Viac...
V tomto návode je popísaná ďalšia z možností evidencie vlastných účtov v aplikácii. Viac...
Ak máte na portáli Finančnej správy ako adresu prevádzky pre pokladnicu uvedené Prenosná pokladnica , ste povinný do systému eKasa zasielať umiestnenia pokladnice, na ktorom v reálnom čase evidujete prijatú tržbu, vklad alebo výber hotovosti. Nastavenie údajov o mieste predaja Spustite Predaj v aplikácii... Viac...
Videolekcia vysvetľujúca ako v dotykovej iKelp POS Pokladni zadáme zľavu na konkrétnu položku, alebo zľavu na celý doklad. Viac...
V tomto návode je popísaný postup zmeny spôsobu komunikácie na snímačoch Metrologic. Viac...
Tlač on-line a off-line dokladu z aplikácie iKelp Pokladňa a sklad. Viac...
Návod popisuje modelový scenár fitnescentra, evidovanie a čerpanie kreditu zákazníkov. Viac...
Článok popisuje zistenie hodnoty skladu ku konkrétnemu dátumu. Viac...
V tomto článku je popísaný postup refundácie dokladu v iKelp POS Pokladňa. Viac...
V tomto článku nájdete riešenie na spustenie aplikácie, ak sa zobrazí hlásenie o vypršaní platnosti licencie pre klienta. Viac...
V tomto návode je popísaný základný princíp evidencie a nastavení INSTRAT v aplikácii iKelp Predajca. Viac...
V tomto návode je predstavená koncepcia tvorby podkladov pre výkaz, vypĺňanie potrebných údajov na skladových kartách a dokladoch ako aj vytvorenie väzby medzi finančným a skladovým dokladom. Viac...
V tomto článku je popísaný samotný export údajov pre účely štatistického spracovania INTRASTAT. Viac...