Pokladňa a Sklad
 

Prenesenie aplikácie iKelp Predajca na nové PC

V tomto návode nájdete postup a základné informácia a odporúčania, ako vykonať prenos aplikácie iKelp Predajca na nové PC. Potreba prenesenia aplikácie na nové PC býva najčastejšie v prípade, že bola používaná na PC, ktorý je už treba z  nejakého dôvodu vymeniť, alebo sa PC pokazil úplne. Aj v tomto prípade, ak máte dostupnú zálohu alebo disk z pôvodného PC aplikáciu obnoviť na novom PC. Tento postup je možné použiť v prípade, že používate aplikáciu iKelp Predajca na jednom PC. Ak používate sieťové riešenie a aplikácia je nainštalovaná na viacerých PC, odporúčame kontaktovať vášho technika.

Príprava databázy na prenesenie na nové PC

 1. Spustite aplikáciu na starom PC a skontrolujte verziu aplikácie.
  1. Kliknite v menu Pomoc a vyberte možnosť O aplikácii.
  2. V záhlaví zobrazeného okna sa zobrazí číslo verzie.
 2. Overte dostupnosť novej verzie aplikácie na stránke www.ikelp.sk.
  1. Ak je dostupná novšia verzia na stránke ako tá, ktorú vidíte v aplikácii: 
   • Vykonajte zálohu dát aplikácie.
   • Aktualizujte aplikáciu.
 3. Spustite aplikáciu na pôvodnom PC aby došlo k vykonaniu aktualizácie databázy.
 4. Vypnite aplikáciu pre vykonanie zálohy, alebo vytvorte zálohu ručne.
  • Kliknite v prihlasovacom okne do aplikácie pravým tlačidlom na databázu a vyberte možnosť Záloha databázy.
  • Zálohy aplikácie sa, ak nie je nastavené inak ukldajú do adresára C:\ProgramData\iKelp\Predajca\Zalohy.

1. Prenesenie aplikácie systémovou obnovou zo zálohy

Prenesenie aplikácie pomocou zálohy býva zvyčajne najčastejšie používaná a najjednoduchšia možnosť prenesenia databázy aplikácie. No aj tak odporúčame dodržať tento postup.

Obnovenie zálohy na novom PC

 1. Stiahnite aktuálnu verziu aplikácie zo stránky www.ikelp.sk.
 2. Spustite inštaláciu.
 3. Po spustení aplikácie kliknite pravým tlačidlom myši v prihlasovacom okne na ponúkanú databázu.
 4. Vyberte možnosť Obnoviť databázu zo zálohy.
 5. Počkajte na informáciu o ukončení obnovy.
 6. Spustite aplikáciu a prihláste sa pod prihlasovacími údajmi z prenesenej databázy a skontrolujte prenesené údaje.
V prípade, že sa v niektorom kroku vyskytol problém, pokračujte postupom prenesenia databázy cez súbory, ktorý je popísaný nižšie. 

2. Obnova databázy cez súbory

Za určitých okolností sa môže stať, že nie je možné databázu preniesť obnovou databázy zo zálohy. Napr. v prípade, ak pri vytváraní pôvodnej databázy došlo k premenovaniu dátového súboru. Po vytvorení novej databázy má v tomto prípade dátový súbor iný názov ako je ten, ktorý máte vytvorený vo vašej databáze a tým, že sa nezhodujú, systém nedovolí vykonanie obnovy databázy aby sa predišlo obnoveniu údajov do inej databázy.

 1. Stiahnite aktuálnu verziu aplikácie zo stránky www.ikelp.sk.
 2. Spustite inštaláciu.
 3. Pozor, v procese inštalácie vyberte možnosť Sieťová inštalácia. (Aj keď budete aj naďalej používať aplikáciu len na jednom PC.)
 4. Vytvorte adresár Data v umiestnení C:\ProgramData\iKelp\Predajca.
 5. Rozbaľte zálohu v adresári Data tak, aby sa tu nachádzal adresár s databázou, nie konkrétne dátové súbory.
   • Po rozbaľení má byť štruktúra adresára C:\ProgramData\iKelp\Predajca\Data\DataXY\Samotné databázové súbory
 6. Spustite aplikáciu iKelp Predajca.
 7. Zobrazí sa hlásenie, Program nenašiel dátový súbor!
 8. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť.
 9. Vyberte zo zoznamu adresár C:\ProgramData\iKelp\Predajca\Data a kliknite na OK.
 10. Kliknite na tlačidlo Pripojiť.
 11. Otvorte adresár s databázou a vyberte dátový súbor. (Súbor s názvom *.dbc)
 12. Kliknite na tlačidlo Otvoriť.
 13. Kliknite na tlačidlo Vybrať.
 14. Príhláste sa do databázy a skontrolujte prenesené údaje.

Preregistrovanie databázy aplikácie na nové PC

 1. V menu aplikácie kliknite na tlačidlo Pomoc a z ponuky vyberte možnosť Licencie.
 2. Kliknite na tlačidlo Klienti.
 3. V zozname sa zobrazia PC, ktoré sú k danej databáze naviazané.
 4. Názov klientov je definovaný podľa názvu PC.
 5. Kliknite na názov pôvodného PC pravým tlačidlom myši a deaktivujte licenciu pre toto PC. Táto sa automaticky uvoľní pre nové PC.
 6. Vypnite a zapnite aplikáciu.
Gratulujeme, po vykonaní týchkto krokov došlo k úspešnému preneseniu databázy aplikácie a správnemu zaregistrovaniu licencií. 
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by