Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 374
Aplikácia automaticky užívateľovi predpisuje nákupnú cenu pri výbere položky do príjemky. V jednoduchom prípade predpisuje, aktuálnu skladovú cenu 6, Prípadne dodávateľskú cenu 5. Cena 4 je cenníková, kde je možné využiť dodávateľské cenníky na ktorých je možné na konkrétneho dodávateľa nastaviť konkrétne... Viac...
Tento spôsob úhrady finančných dokladov je vyžadovaný na základe fiskálneho zákona č. 289/2008 Z.z. a jeho neskorších znení. V aplikácii je možné vykonať úhradu nasledovných finančných dokladov: Odberateľská faktúra Odberateľská predfaktúra (zálohová faktúra) Odberateľský dobropis Pre realizáciu úhrady... Viac...
Okno druhov zariadení zobrazíte kliknutím na Servis - Druhy zariadení . V tomto okne je možné vytvárať, upravovať a odstraňovať druhy zariadení, ktoré sú využívané pri evidencii agendy servisu a modelov zariadení. Filtre Vyhľadávanie druhov zariadení môžete vykonávať dvom spôsobmi: Začnete písať názov... Viac...
Okno výrobcov zariadení zobrazíte kliknutím na Servis - Výrobcovia zariadení . V tomto okne je možné vytvárať, upravovať a odstraňovať výrobcov zariadení, ktorí sú využívaní pri evidencii agendy servisu a modelov zariadení. Filtre Vyhľadávanie výrobcov môžete vykonávať dvom spôsobmi: Začnete písať názov... Viac...
Zmena poradia a farby stĺpcov, veľkosti písma a šírky riadkov Vám umožní ľahšie čítanie obsahu tabuliek. Ak vykonáte akúkoľvek zmenu, tieto nastavenia sa uložia a pri ďalšom otvorení sa znovu načítajú. Zmena poradia stĺpcov a farby stĺpcov Zmenu poradia stĺpcov v tabuľke je možné vykonať kliknutím a... Viac...
V tomto článku nájdete postup vykonania obnovy databázy aplikácie iKelp Predajca. Viac...
V tomto článku sa nachádza popis možnosti pridania úhrady na viacero odberateľských alebo dodávateľských dokladov. Viac...
Filtre Pri veľkom počte záznamov v zozname úhrad napríklad bankového účtu, je vhodné používať filter na zobrazenie iba špecifických úhrad. V zozname úhrad je možné aplikovať jednoduchý filter zvolením dátumového rozsahu vytvorenia úhrad. Tento časový filter sa však aplikuje až po zaškrtnutí zaškrtávacieho... Viac...
Sledovanie úhrad dokladov je možné pomocou modulu Financie . Tento modul je zložený z troch základných častí: Pokladne, Banky a Vlastné účty. V pokladniach a bankách sa evidujú finančné operácie. Vlastné účty slúžia na správu špeciálnych účtov zákazníkov. Prvotne po inštalácii sú v aplikácii vytvorené... Viac...
Sledovanie úhrad dokladov je možné pomocou modulu Financie . Tento modul je zložený z troch základných častí: Pokladne, Banky a Vlastné účty. V pokladniach a bankách sa evidujú finančné operácie. Vlastné účty slúžia na správu špeciálnych účtov zákazníkov. Prvotne po inštalácii sú v aplikácii vytvorené... Viac...
Pre podrobnejšie špecifikovanie podmienok výberu údajov pri vykonávaní rozborov je vhodné použiť okno Filter . To zobrazíte kliknutím na tlačidlo Filter v časti Filter v okne Rozbory - základne . Toto okno je podrobne predstavené v návode Rozbory - základné - predstavenie . V okne Filter sa môžete zapínať... Viac...
Rôzne druhy štatistík pohybov skladových kariet je možné vykonávať pomocou rozborov. Jednoduchšie štatistiky je možné vytvárať v okne Rozbory - základné . To zobrazíte kliknutím na Rozbory v hlavnom menu aplikácie a následným kliknutím na možnosť Základné . Toto okno je rozdelené na tri hlavné časti.... Viac...
Najčastejšie používané texty na dokladoch, či už ide o pre text, za texty, vyjadrenia technika pri servisnom doklade, alebo texty v mnohých iných dokladoch, je možné jednoducho uložiť a neskôr opakovane používať bez nutnosti opakovaného písania. Zobrazte si okno Texty , ktoré zobrazíte kliknutím na Predaj... Viac...
Pri prijímaní novej servisnej objednávky a po vyplnení údajov o zariadení sa automaticky vytvára databáza zariadení. Túto databázu je možné prezerať a upravovať v okne Zariadenia . To zobrazíte kliknutím na Servis v hlavnom menu aplikácie a následným kliknutím na možnosť Zariadenia , alebo priamo kliknutím... Viac...
V okne Opravy je možné editovať jednotlivé servisné objednávky. Toto okno zobrazíte kliknutím na Servis v hlavnom menu aplikácie a následným kliknutím na možnosť Servisné objednávky , alebo priamo kliknutím na tlačidlo s písmenom S na nástrojovej lište. Toto okno je rozdelené na tri hlavné časti. V hornej... Viac...
Vytvorené cenníky sa aplikujú pri každom vhodnom použití skladových kariet, ktorých sa daný cenník týka a nezáleží či ide predaj, dodací list, alebo faktúru. Samozrejme sa musí výber položky uskutočniť v čase kedy je cenník platný. Pri pridávaní položiek do dokladu je potom priamo aplikovaný cenník.... Viac...
Ak ste vytvorili cenník typu Odberateľský cenník je teraz nutné prideliť tento cenník určitému odberateľovi, prípadne viacerým odberateľom. Vytvorenie a základnú prácu s cenníkom nájdete v návode Cenníky - vytvorenie . Priradenie cenníku vykonáte v okne Kontaktné adresy , kde kliknite na daný kontakt... Viac...
V tomto návode je popísaný systém cenníkov v aplikácii, ich význam, použitie a práca s nimi. Viac...
Z dodávateľskej objednávky je možné jednoduchým spôsobom vytvoriť príjemku a tým prijať objednaný tovar na sklad. Dodávateľské objednávky sú podrobne predstavené v návode Dodávateľské doklady - predstavenie a nová objednávka . Príjemku je možné predvyplniť dvomi spôsobmi: zadaním prijatých množstiev... Viac...
Dodávateľské doklady je možné editovať v okne Dodávateľské odbytové doklady . To zobrazíte kliknutím na Odbyt v hlavnom menu aplikácie a následným kliknutím na možnosť Dodávateľské doklady , alebo kliknutím na tlačidlo s písmenom D a peňažným symbolom na nástrojovej lište. V hornej časti toho okna sa... Viac...
Pri prijme tovaru sa automaticky každý kontakt, od ktorého prijmeme tovar, pridá do zoznamu dodávateľov. Toto automatické pridávanie je možné ovplyvniť nastaveniami. Tento zoznam je možné vidieť v okne Dodávatelia , ktoré zobrazíte kliknutím na Sklad v hlavnom menu aplikácie a následne kliknutím na možnosť... Viac...
Odberateľské odbytové doklady je možné vytlačiť do zoznamu. Ak chcete vytlačiť tento zoznam dokladov, označte doklady, ktoré chcete tlačiť. Následne kliknite na úkon Zoznam / S . Zobrazí sa okienko Zoznam , kde z rozbalovacieho zoznamu vyberte aký typ zoznamu chcete tlačiť a následne kliknite na Tlač... Viac...
Ak chcete riešiť väčší projekt, ktorý bude rozdelený na viacero menších odberateľských dokladov je vhodné použiť zaraďovanie dokladov do stromu. Ak máte označený niektorý doklad a kliknete na úkon Nová a následne vyberiete niektorú z možností zobrazených po ukázaní myšou na poslednú možnosť (táto možnosť... Viac...
Vytvorené odberateľské doklady je možné ukončiť tromi spôsobmi: vyúčtovanie - viacej o tomto spôsobe sa dozviete v návode Odbyt - preklopenie a vyúčtovanie . odstránenie - kliknutím na daný doklad a následným kliknutím na úkon Odstrániť sa odstráni označený doklad. Pozor! Neodporúčame odstraňovať doklady,... Viac...
Výpočet dostupnosti Pred samotným vyúčtovaním dokladu je vhodné najprv skontrolovať dostupnosť jednotlivých položiek dokladu. Najjednoduchší spôsob je kliknúť na daný doklad pravým tlačidlom a následne kliknúť ľavým tlačidlom na možnosť Výpočet dostupnosti . Takisto je možné skontrolovať dostupnosť viacerých... Viac...
V odberateľských dokladoch je možné evidovať doklady vzťahujúce sa k zákazníkom (ponuky, objednávky, zákazky, opravy, zápožičky, ...). Tieto doklady je možné evidovať v okne Odberateľské odbytové doklady . To zobrazíte kliknutím na Odbyt v hlavnom menu aplikácie a následným kliknutím na možnosť Odberateľské... Viac...
Všetky výdaje tovaru zo skladu je možné prezerať v okne Výdaj . Tu je taktiež možné vytvárať nové výdaje zo skladu. Okno výdajov zobrazíte kliknutím na Sklad v hlavnom menu aplikácie a následným kliknutím na možnosť Výdaj , alebo kliknutím na tlačidlo s písmenom V na nástrojovej lište. Okno Výdaj je... Viac...
V tomto článku sa nachádza postup a všetky dôležité informácie a kroky ktoré je potrebné vykonať pred inventúrou, ako aj samotný proces inventúry. Viac...
V okne Doklady je taktiež možné evidovať a vytvárať dodávateľské faktúry. Novú faktúru vytvoríte kliknutím na úkon Nová a následným kliknutím na možnosť Dodávateľský doklad . Otvorí sa okno Doklad . Tu kliknutím do okienka Adresa v ľavej hornej časti okna, stlačením klávesy Enter a vybraním kontaktu... Viac...
V tomto návode je popísaný formulár zoznamu dokladov, konkrétne jednotlivé filtre ktoré je možné v aplikácii použiť s popisom na čo slúžia. Viac...