Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 58
Aplikácia automaticky užívateľovi predpisuje nákupnú cenu pri výbere položky do príjemky. V jednoduchom prípade predpisuje, aktuálnu skladovú cenu 6, Prípadne dodávateľskú cenu 5. Cena 4 je cenníková, kde je možné využiť dodávateľské cenníky na ktorých je možné na konkrétneho dodávateľa nastaviť konkrétne... Viac...
Pri prijímaní novej servisnej objednávky a po vyplnení údajov o zariadení sa automaticky vytvára databáza zariadení. Túto databázu je možné prezerať a upravovať v okne Zariadenia . To zobrazíte kliknutím na Servis v hlavnom menu aplikácie a následným kliknutím na možnosť Zariadenia , alebo priamo kliknutím... Viac...
Všetky výdaje tovaru zo skladu je možné prezerať v okne Výdaj . Tu je taktiež možné vytvárať nové výdaje zo skladu. Okno výdajov zobrazíte kliknutím na Sklad v hlavnom menu aplikácie a následným kliknutím na možnosť Výdaj , alebo kliknutím na tlačidlo s písmenom V na nástrojovej lište. Okno Výdaj je... Viac...
V tomto článku sa nachádza postup a všetky dôležité informácie a kroky ktoré je potrebné vykonať pred inventúrou, ako aj samotný proces inventúry. Viac...
V momente uloženia príjemky sa v zozname položiek tejto príjemky označia položky, ktorým sa zmenila predajná cena. Po kliknutí pravým tlačidlom na túto príjemku v zozname príjemiek v okne Príjem sa zobrazia možnosti na prácu v položkami tejto príjemky. Pozor! Po kliknutí pravým tlačidlom na niektorú... Viac...
V momente uloženia príjemky sa v zozname položiek tejto príjemky označia položky, ktorým sa zmenila predajná cena. Túto skutočnosť je možné využiť pri okamžitom exporte do registračných pokladníc, tlači etikiet a cenoviek a to všetko pre jednotlivé cenové hladiny. Po kliknutí na úkon Off-line sa zobrazí... Viac...
Zoznam príjemok je možné jednoducho vytlačiť v okne Príjem . V hornej časti tohto okna s názvom Filtre môžete definovať kritéria podľa ktorých chcete vytlačiť príjemky. Napríklad môžete určiť: druh príjmového dokladu. z ktorého skladu sú príjemky. užívateľa, ktorý vytvoril príjemky. iba označené príjemky.... Viac...
Príjemku je možné jednoducho vytlačiť, kliknutím na danú príjemku a následným kliknutím ľavým tlačidlom na úkon Tlač . Kliknutím pravým tlačidlom sa zobrazí náhľad príjemky iba na obrazovke. Kliknutím na šípku vedľa úkonu Tlač sa zobrazia možnosti: Pre zobrazenie náhľadov jednotlivých možností tlače... Viac...
Nové príjemky je možné vytvárať a upravovať v okne Príjem , kde môžete vidieť zoznam všetkých príjemok. Toto okno zobrazíte kliknutím v menu na Sklad a následným kliknutím na možnosť Príjem , alebo priamo kliknutím na tlačidlo so znakom P na nástrojovej lište. Príjemku je možné tvoriť aj postupne. To... Viac...
On-line väzby sa používajú ak chcete pri predaji, alebo akomkoľvek pridaní niektorej položky, automaticky pridať aj iné položky v danom množstve. Používanie on-line väzieb je však najprv nutné nastaviť v nastaveniach. Okno Nastavenia programu zobrazíte kliknutím na Nastavenia v hlavnom menu aplikácie... Viac...
V tomto návode vám predstavíme, akým spôsobom je možné si zobraziť pohyby na skladových kartách. Jednotlivé pohyby na kartách vznikajú príjmom tovaru na sklad, napr. nákupom, výdajom zo skladu či už cez hotovostný predaj, prípadne predaj na faktúru a pod., alebo preskladňovaním z jedného skladu na druhý.... Viac...
Ak nechcete niektorú skladovú kartu už používať, buď ju už nepredávate, alebo z iného dôvodu, je možné zakázať predaj tejto karty. Zákaz predaja skladovej karty nastavíte priamo v tejto karte, v ľavej hornej časti tohto okna v časti Skladová karta zaškrtnutím zaškrtávacieho okienka Zp . Kartu uložíte... Viac...
Pri veľkom množstve skladových kariet je veľmi výhodne používať filtre. Tento nástroj dokáže jednoducho vyfiltrovať iba tie položky, ktoré spĺňajú určitý predpoklad. Okno Skladové karty obsahuje dva základne filtre. Prvý je uvedený v hornej časti tohto okna s názvom Filtre , kde je možné: zapnúť / vypnúť... Viac...
Špeciálnym typom skladovej karty je receptúra. Slúži na automatizovanú výrobu, čo znamená že sa automaticky vyrábajú výdajky surovín a súčasne sa automaticky tvoria príjemky výrobkov. Novú receptúru vytvorte ako normálnu skladovú kartu podľa návodu Skladové karty - nová karta , ale typ skladovej karty... Viac...
Zaradenie skladových kariet do kategórii umožňuje jednoduché a rýchle vyhľadávanie skladových kariet. Kategórie je možné tvoriť do tzv. stromu. To znamená, že sa najprv vytvorí hlavná kategória pod ktorou sa následne dajú vyrobiť pod kategórie a pod nimi ďalšie a ďalšie pod kategórie. Napríklad by sme... Viac...
Zaradenie skladovej karty do skupiny je možné pri vytváraní novej skladovej karty, alebo je možné už vytvorené karty priradiť do skupiny. Ešte pred zaraďovaním skladových kariet do skupín by ste si mali tieto skupiny vytvoriť podľa návodu Nastavenie skladových skupín . Priradenie skupiny danej skladovej... Viac...
Zákazník si môže svoje skladové karty zaradiť do skladových skupín (napriklad si vytvorí skupiny Ovocie , Cigarety , Alkohol , Pochutini a pod.). Skladové skupiny sú určené zákazníkom, ktorý nemajú licenciu na používanie skladových stromových kategórií. Skladové skupiny (alebo aj stromové kategórie)... Viac...
Ku skladovej karte je možné nastaviť aj ďalšie nastavenia v záložke Rozšírenia v danej skladovej karte. Tu je možné zadať: Čiarový kód / MJ - čiarový kód. Je možné zadať viacero čiarových kódov jednej skladovej karte, pričom jednotlivé čiarové kódy oddeľujte bodkočiarkou. Čiarový kód / balenie - čiarový... Viac...
Skladové karty (alebo Zoznam skladových kariet) zobrazíte kliknutím na Sklad v hlavnom menu aplikácie a následným kliknutím na Karty alebo kliknutím na tlačidlo s písmenom K na nástrojovej lište. Zoznam skladových kariet je zároveň predstavený v návode Skladové karty - zoznam . Niektoré záložky ktoré... Viac...
Zoznam skladových kariet slúži na evidovanie a správu skladových kariet. Okno Skladové karty zobrazíte kliknutím na Sklad v hlavnom menu aplikácie a následne kliknutím na Karty v alebo kliknutím na tlačidlo s písmenom K na nástrojovej lište. Zoznam skladových kariet v aplikácii iKelp Predajca Toto okno... Viac...
Nové príjemky je možné vytvárať a upravovať v okne Príjem , kde môžete vidieť zoznam všetkých príjemok. Toto okno zobrazíte kliknutím v menu na Sklad a následným kliknutím na možnosť Príjem , alebo priamo kliknutím na tlačidlo so znakom P na nástrojovej lište. Príjemku je možné tvoriť aj postupne. To... Viac...
Článok opisuje skladovú kartu typu receptúra/výrobok. Viac...
Článok opisuje skladovú kartu typu receptúra/výrobok, ktorá má nastavený príznak Surovina. Viac...
Nominálna marža je marža vyčíslená voči aktuálne zadanej príjmanej nákupnej cene a prvej predajnej cene na karte. Ostatné marže sú vyčíslené voči výslednej priemernej (ak ide o priemerovaný sklad) skladovej cene po príjme položky a jednotlivým predajným cenám v danej cenovej hladine 1, 2 a 3. Reálna... Viac...
V tomto videonávode máme vystvetlené vytvorenie skladových kategórií, ktoré používame v dotykovej POS pokladni. Do skladových kategórií následne popridávame skladové karty. Skladové karty zaradené do skladových kategórí nám umožňujú v dotykovej POS pokladni pri predaji skladovú kartu rýchlejšie vyhľadať,... Viac...
V tomto videonávode máme vysvetlené priradenie obrázka ku skladovej karte. Nastavenie farby na skladovej karte (ktoré môže obsluhe pomôct pri orientácii v dotykovej POS pokladni a umožniť rýchlejšie skladovú kartu vyhľadať a naúčtovať). Vo videonávode sa ďalej dozviete ako si prehľadne a efektívne upraviť... Viac...
V tomto videonávode sa dozviete ako v aplikácii vytvoriť skladovú kartu s evidenciou množstva na sklade, typ T (tovar) a ako vyplniť jej základné informácie. Ďalej videonávod vysvetluje základné nastavenia na karte ako kód karty, názov karty, PLU, QPLU, predajnú cenu a zaradenie do skladovej kategórie.... Viac...
Video popisujúce ako vytvoriť skladovú kartu typu R (receptúra) pre prípad rozlievaných nápojov ako čapované pivo, kofola, rozlievaný alkohol alebo víno. Receptúra (R) je karta, ktorú predávame v kusoch, ale skladá sa z jednej prípadne viacerých ingrediencíí - skladových kariet typu T (tovar) 1k14whwhr3g... Viac...
Videonávod vystvetluje základné typy skladových kariet a ich význam v aplikácii iKelp Predajca. Popisané sú karty typu T-tovar, R-receptúra, O-obal a P-práca/služba. Pokiaľ nebudete v aplikácii evidovať sklad, zakladajte hneď od začiatku karty typu P - práca (bez evidencie stavu na sklade). whmm54soqee... Viac...
V tejto lekcii máme vysvetlený príjem tovaru čiže nákup tovaru na sklad v aplikácii iKelp Pokladňa a Sklad. Príjem tovaru na sklad realizujeme vždy len na tovarové karty, ciže na karty typu T (Tovar). Príjem tovaru na sklad realizujeme vždy v našich nákupnych - skladových cenách. Pokial si skladové karty... Viac...