Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 90
Po inštalácii sú v aplikácii predvolené niektoré nastavenia podľa najčastejšie používaných možností. Aplikáciu je však možné nastaviť podľa Vašich požiadaviek. Je však dôležité aby každá prevádzka (aj tá najjednoduchšia) mala aspoň tieto štyri základne nastavenia: Nastavenia nájdete v okne Nastavenia... Viac...
Návod opisuje ako sa tvorí maska pre číslovanie druhov. Viac...
Nastavenia POS on-line predaja (predaj pomocou aplikácie iKelp POS Manažér a DeviceManager na rôznych registračných pokladniciach a fiskálnych moduloch). Viac...
Nastavenia POS off-line predaja na rôznych registračných pokladniciach. Viac...
Návod, ktorý opisuje aké nastavenia je potrebné spraviť u nového zákazníka po nainštalovaní aplikácie. V návode je odporúčanie na zaškolenie obsluhy. Viac...
Článok opisuje nastavenie zálohovania. Viac...
Článok popisuje, ako si aplikácia ukladá konfiguračné súbory, čo sa v konfiguračných súboroch nachádza a aké je ich odporúčané umiestnenie. Viac...
V tomto návode nájdete postup pre vykonanie zálohy databázy, ako ak aj obnovy databázy zo zálohy v aplikácii iKelp Predajca. Viac...
Článok opisuje nastavenia aplikácie pre používanie snímača čiarového kódu. Viac...
Článok opisuje, ako sa dá aplikácia spustiť s parametrami. Viac...
Článok vysvetľuje nastavenie POS - dotykového rozhrania aplikácie iKelp Predajca. Viac...
Nastavenia POS on-line predaja (predaj pomocou aplikácie iKelp POS Manažér a DeviceManager na rôznych registračných pokladniciach a fiskálnych moduloch). Viac...
Článok opisuje ako je vhodné nastaviť aplikáciu pre režim výroby (konkrétne nastavenie druhov príjmu a výdaju zo skladu). Viac...
Čo získavate ako užívateľ aplikácie: pracujete vždy s aktuálnou verziou aplikácie nové verzie Vám prinášajú nové funkcie a zlepšenia rýchlejšie získate výsledky spätnej väzby od užívateľov sťahovanie aktualizácií prebieha iba v čase, kedy nie je zaťažená linka, užívateľ teda nie je obmedzovaný pri práci... Viac...
Článok opisuje, ako sa dá aplikácia spustiť s parametrami. Viac...
Aplikácia iKelp Predajca je navrhnutá tak, aby mohlo pracovať viac užívateľov nad jednou databázou. Z pohľadu technického riešenia rozlišujeme dva scenáre: Viacero počítačov pristupuje k jednej databáze, ktorá sa nachádza v spoločnom zdieľanom priečinku (disku) - v tomto prípade sa využíva služba operačného... Viac...
Odporúčania pre zvýšenie spoľahlivosti prevádzky PC POS systémov Viac...
Ak je pre on-line predaj používaná registračná pokladňa, tak pre dané typy podľa tabuľky z toho vyplývajú nasledovné obmedzenia, nakoľko nie je technicky možná iná realizácia pri komunikácii s daným zariadením. Preto odporúčame pri on-line predaji využívať fiskálne zariadenia, ktoré sú na tento režim... Viac...
Problém pri inštalácii aplikácie "Users není platný uživatel či skupina" Viac...
Návod popisuje zmenu hesla užívateľa v aplikácii iKelp Predajca Cloud. Viac...
Článok popisuje nastavenie druhov pohybov a dokladov pre ich rozlíšenie v rozboroch ak je použitých viacero skladov. Viac...
Popis možných problémov pri sieťovej inštalácii aplikácie iKelp Predajca. Viac...
Návod popisuje nastavenia, ktoré je potrebné zmeniť, ak chcete predávať tovar do mínusu. Viac...
Návod popisuje možné scenáre, ak aplikácia po spustení zobrazí chybové hlásenie. Viac...
V tomto návode je popísané nastavenie pre doplnenie kontaktu na skladové doklady ktoré vznikajú pri uzávierke receptúr. Viac...
V návode je popísané vyplňovanie informácií o bankových účtoch, doplnenie IBAN a SWIFT kódu. Viac...
V tomto návode je popísaná základná konfigurácia a nastavenie pre úvodné používanie. Viac...
V tomto videonávode máme vysvetlené ako vytvoriť jednotlivých užívateľov ako vytvoriť skupiny užívateľov a užívateľov do skupín zaradiť. Zaradenie užívateľov do skupín výrazne zjednodušuje a urýchluje prácu pri definovaní práv užívateľov. Nakoľko práva užívateľov stačí nadefinovať na konktrétnu skupinu... Viac...
Článok popisuje, ako je možné zobraziť ikonu pre spustenie rozhrania dotykového predaja v aplikácii iKelp Predajca na pracovnej ploche. Viac...
V tomto návode je popísaná základná konfigurácia on-line zariadenia vychádzajúca z predkonfigurovaných nastavení. Viac...