Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 54
Článok opisuje pridávanie nových položiek tovaru do dokladu, zadanie ceny, množstva, zľavy a osoby položky. Viac...
Článok opisuje aktualizáciu pridanej položky v dotykovom rozhraní predaja aplikácie iKelp Predajca, zmenu ceny, zľavy, množstva alebo osoby (miesta). Viac...
Článok opisuje odstránenie položky z otvoreného dokladu v POS Pokladni. Viac...
Článok opisuje rôzne spôsoby ukončenia (vyúčtovania) predaja. Viac...
Článok opisuje rôzne spôsoby ukončenia (vyúčtovania) predaja. Viac...
Pri inštalácii aplikácii iKelp Predajca a jeho použití v režime dotykového predaja na nové zariadenie (PC panel/PC/NB) je potrebné vykonať zopár krokov. Nižšie v texte uvádzame tie najdôležitejšie, ktoré sú potrebné pri scenári samostatnej prevádzky s jedným fiškálnym zariadením na jednom PC. Prehľad... Viac...
Článok opisuje základné obrazovky a funkcie POS Pokladne v móde obchodu. Viac...
Článok opisuje základné obrazovky a funkcie iKelp Predajca v dotykovom rozhraní rpedaja v móde reštaurácie. Viac...
V tomto návode si ukážeme ako nastaviť tlačiareň pre tlačenie objednávok, často nazývanú ako bonovacia tlačiareň. Tento návod popisuje situáciu, že fiskálna a bonovacia tlačiareň sú dve nezávislé zariadenia. V prípade, že používate fiskálnu tlačiareň aj ako bonovaciu, postupujte podľa návodu Použitie... Viac...
V tomto návode vám vysvetlíme ako je možné v aplikácii iKelp Predajca nadefinovať externé zariadenie / tlačiareň za účelom tlače objednávok, často označovanú ako bonovacia tlačiareň. Vychádzame z predpokladu, že samotné zariadenie je už nakonfigurované v sekcií on-line zariadení POS Manažéra a bol mu... Viac...
V tomto návode si ukážeme ako preddefinujeme jednotlivým skladovým kartám na akom zariadení budú tlačené ako objednávka/bonovačka. Vo zozname skladových kariet, označte príslušnú skladovú kartu a kliknite na Upraviť . V záložke Kategórie v položke Zariadenia tlač, POS vložte identifikačné číslo zariadenia... Viac...
V tomto návode si ukážeme manuálny spôsob tlače objednávky/bonovačky na dané zariadenie. Položky pridané do dokladu, ktoré majú nastavenú automatickú tlač objednávok, majú na pravom konci zelený pásik. Po pridaní položiek do dokladu klikneme na tlačidlo Tlačiť na zariadenie a vyberieme jednu z ponúkaných... Viac...
V tomto návode si ukážeme akým spôsobom funguje automatická tlač objednávok, takzvaných bonovačiek. Vychádzame z predpokladov, že jednotlivé skladové karty majú nastavené príslušné zariadenie, na ktorom má byť vytlačená objednávka/bonovačka. Nastavenie opisuje článok Priradenie bonovacej tlačiarne pre... Viac...
V tomto návode si ukážeme ako nastaviť automatickú tlač objednávok, označovaných tiež ako bonovačky. Klikneme na menu Nastavenia, Nastavenia, vojdeme do sekcie POS Predaj , záložka Tovar a zvolíme voľbu Automaticky vykonať tlač Bonovačiek . Po pridaní položky do dokladu, ktorá má nastavenú tlač na niektorú... Viac...
Ak používate fiskálnu tlačiareň zároveň ako bonovačku, použite návod: Použitie fiskálnej tlačiarne ako bonovačky . Pre nastavenie automatickej tlače objednávok (bonovačiek) je potrebné vykonať zopár jednoduchých krokov, ktoré sú uvedené v nasledovnom zozname: Pridať jednotlivé zariadenia - v menu Nastavenia... Viac...
POS Pokladňa - Naprogramovanie externej klávesnice EK-5000 k zariadeniu TDC-5000 PC. Viac...
Článok vysvetľuje nastavenie POS - dotykového rozhrania aplikácie iKelp Predajca. Viac...
Článok opisuje vyhľadávanie v skladových kartách v dotykovom POS Predaji aplikácie iKelp Predajca a tiež zobrazenie informácie o skladovej karte. Viac...
Článok opisuje tlačidlá úkonov v záložke "Pokladňa úkony" v dotykovom rozhraní aplikácie iKelp Predajca. Viac...
Všeobecný opis Funkcionalita synchronizácie POS Pokladní cez internet je zabezpečovaná nasledovnými technológiami: Aplikácia iKelp Predajca, ako centrálne skladové hospodárstvo a obchodný systém ( variant iKelp Predajca Cloud) Aplikácia iKelp Predajca - dotykový POS predaj, ako pokladničné miesto na... Viac...
Postup: Inštalácia aplikácie iKelp Predajca (alebo iKelp Predajca Enterprise s iKelp Predajca Modul dotykový predaj a prípadne s iKelp Predajca Modul Worker) . Inštalácia addins na synchronizáciu, určené pre iKelp Predajca- dotykové rozhranie rpedaja a nastavenie synchronizácie Nastavenie skladu ( Kód... Viac...
Postup: Inštalácia aplikácie iKelp Predajca Enterprise, v prípade riešenia iKelp Predajca Cloud je potrebné požiadať prevádzkovateľa o zriadenie služby Inštalácia addins na synchronizáciu, určené pre centrálu a nastavenie synchronizácie Nastavenie skladov pre jednotlivé pobočky ( Kód skladu , Zdieľanie... Viac...
V tomto návode je popísané vytvorenie stolov a miestností, ako aj ich editácia v dotykovom rozhraní predaja aplikácie iKelp Predajca. Viac...
Návod opisuje pripoejnie on-line váh k aplikácii iKelp Predajca. Viac...
Návod na nastavenie a používanie výdajky pre zákazníka v dotykovom predaji aplikácie iKelp Predajca. Viac...
Článok popisuje scenár predaja viazaných tovarových kariet. Viac...
Článok popisuje popis scenárov a ich riešení ktoré môžu vzniknúť v dotykovom rozhraní aplikácie iKelp predajca. Viac...
V tomto návode je popísané nastavenie fiskálnej tlačiarne ako bonovačky. Viac...
Článok popisuje možnosť dodatočnej zmeny zaradenia skladových kategórií. Viac...
Článok popisuje prácu s dodávateľskými objednávkami vytváranými na POS Pokladni a následne naskladnenie tovaru priamo z objednávky. Viac...