Dochádzka
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 47
V okne Zamestnanci a jeho záložkách sa nachádzajú informácie o evidovaných zamestnancoch. Slúži na rýchle a prehľadné hľadanie informácií o zamestnancoch spracovávaných aplikáciou. Po prihlásení sa do aplikácie nájdete okno Zamestnanci v menu Evidencia - Zamestnanci. K oknu Zamestnanci sa dostanete aj... Viac...
Cesta k fotkám snímaní Prihláste sa ako užívateľ config V menu kliknite na Konfigurácia - Cesta k fotkám snímaní V novootvorenom okne kliknite na tlačidlo ... a vyberte adresár, do ktorého sa budú ukladať fotky snímaní. Potvrďte tlačidlom OK . V okne sa Vám zobrazí cesta k adresáru, ktorý ste zvolili.... Viac...
Využíva sa v prípade, sieťového pripojenia viacerých klientov, kde si aplikácia pri štarte overuje dostupnosť novšej verzie aplikácie v nastavenom adresári a zabezpečuje sa tak, aby všetci klienti mali aktuálnu verziu aplikácie. Postup Prihláste sa ako config V menu Konfigurácia- Cesta pre autoupgrade... Viac...
Využíva sa v prípade sieťového pripojenia viacerých klientov. Aplikácia si pri štarte overuje dostupnosť novšej verzie aplikácie v nastavenom adresári. V prípade dostupnosti novšej verzie aplikácia ponúkne užívateľovi aktualizáciu. Týmto spôsobom sa zabezpečuje, aby všetci klienti mali aktuálnu verziu... Viac...
V okne Konfigurácia databáz sa definujú nastavenia pre prístup k databáze aplikácie fyzické úložisko dát. Prihláste sa ako užívateľ config V menu kliknite na Konfigurácia - Databázy V okne Konfigurácia databáz nastavte jednotlivé parametre pre prístup k databáze: V položke Typ databázy je možné vybrať... Viac...
Login - config môže mať pridelené konfiguračné heslo v prípade, ak chcete zamedziť prístup do konfiguračných nastavení cudzím osobám. Postup: Prihláste sa ako užívateľ config Kliknite na menu Konfigurácia - Zmena konfiguračného hesla Do okna Staré heslo zadajte pôvodné heslo, ktoré ste doteraz používali.... Viac...
Po spustení aplikácie sa Vám otvorí prihlasovací formulár - Prihlásenie . Nižšie sú popísané jednotlivé časti tohto okna. Použiť integrované zabezpečenie : Označením tohto nastavenia aplikácia užívateľa overuje voči doméne, v ktorej sa pracovná stanica nachádza. POZOR: Ak počítač nie je pripojený do... Viac...
Aplikáciu môžete spustit dvoma spôsobmi: Kliknite na menu Štart Programy iKelp Dochádzka iKelp Dochádzka Cez zástupcu na pracovnej ploche, ak je vytvorený. Po spustení aplikácie sa zobrazí prihlasovací formulár - Prihlásenie Viac...
Po prihlásení sa do aplikácie nájdete Pracovné údaje zamestnanca v menu Evidencia - Zamestnanci - tlačidlo Upraviť - záložka Pracovné údaje . Popis: Os. číslo - Slúži na sprehľadnenie evidencie zamestnancov. Osobné číslo zamestnanca je dôležité vyplníť najmä v prípadoch, ak aplikáciu využívate spolu... Viac...
Poznámky majú iba informatívny charakter a nijako nevstupujú do spracovania dochádzky. Spracovávateľ dochádzky vie touto poznámkou rýchlo a jednoducho informovať seba i ostatných spracovávateľov dochádzky o udalostiach týkajúcich sa zamestnancov. Okno Poznámka nájdete v menu Evidencia - Zamestnanci -... Viac...
Pracovné skupiny sú užitočným nástrojom na sprehľadnenie jednotlivých oddelení organizácie. V aplikácií plnia viaceho funkcií, ktoré sú popísané v konkrétnych návodoch. Okno Skupinovanie zamestnancov nájdete v menu Evidencia - Skupiny zamestnancov . Formulár Skupinovanie zamestnancov Opis okna Skupinovanie... Viac...
Skôr ako prejdete k nastaveniam zmeny, odporúčame pozrieť si návod Základné nastavenia zmeny . Pružná pracovná doba sa často využíva ako schéma zmeny pre administratívnych pracovníkov, kedy zamestnávateľ čostokrát nepotrebuje, aby zamestnanec prišiel na presnú hodinu do práce, ale poskytuje pracovníkovi... Viac...
Skôr ako prejdete k nastaveniam zmeny, odporúčame pozrieť si návod Základné nastavenia zmeny . Postup nastavenia snímaní: Voľná pracovná doba umožňuje zadať iba jeden interval snímaní príchodov/odchodov, v ktorom sa všetky tieto snímania môžu uskutočniť. Hlavnou výhodou tejto pracovnej doby je, že umožňuje... Viac...
Skôr ako prejdete k nastaveniam zmeny, odporúčame pozrieť si návod Základné nastavenia zmeny . Pevná pracovná doba sa najčastejšíe používa pre pracovníkov, ktorý musia byť v zamestnaní v exaktný čas. Typickým príkladom sú pracovníci v priemyseľných parkoch, pracujúci v nepretržitej prevádzke. Tu sa jednotlivé... Viac...
Základné nastavenia zmien nájdete v menu Nastavenia - Zmeny - záložka Základné Podrobné nastavenia jednotlivých zmien popisujeme v nezávislých návodoch - Pevná pracovná doba , Pružná pracovná doba , Pohyblivá pracovná doba , Voľná pracovná doba . Názov - Je akýkoľvek názov zmeny, ktorý si zvolíte. Odporúčame,... Viac...
V tomto článku sú popísané nastavenia jednotlivých záložiek v Sprievodcovi tvorbou pracovného kalendára. Viac...
Pracovné kalendáre nájdete v menu Nastavenia - Pracovné kalendáre , alebo môžete kliknúť na ikonu v veľkým K v rýchlom paneli - Zobrazí sa Vám okno Pracovné kalendáre - Následne vyberte z komba kalendár, ktorý chcete upravovať. Základné údaje Formulár Základné údaje v nastaveniach pracovných kalendárov... Viac...
Pre použitie tejto funkcie je potrebné, aby boli na dochádzkovom termináli nakonfigurované funcie príchod/odchod strava. Aby sa strava začala vyhodnocovať v aplikácií, je potrebné v záložke Strava zaškrknúť políčko Spracovávať stravu a vybrať typ stravy, aká sa bude vyhodnocovať! Nastavenie stravy v... Viac...
Príplatky sa vyhodnocujú ako prídavná informácia k odpracovanému času. Nočný a poobedňajší príplatok sa vyhodnocujú na základe časového rozsahu, zmenný príplatok sa iba adekvátne vyhodnoti. Príplatky nájdete v menu Nastavenia - Zmeny - v novootvorenom okne vyberte zmenu, na ktorú chcete príplatky aplikovať... Viac...
Pre mnohé funkcie v aplikácií je možné nastaviť zaokrúhľovanie. Využitie zaokrúhľovania pre jednotlivé funkcie aplikácie popisujeme v konkrétnych návodoch. Tento článok slúži iba na objasnenie spôsobu zaokrúhľovania v aplikácií. V aplikácií je možné použíť 4 typy zaokrúhľovania: Žiadne - Aplikácia vyhodnotí... Viac...
Editor sviatkov a iných špeciálnych dní nájdete v menu Nastavenia - Tabuľka sviatkov . V tomto okne nájdete zoznam všetkých sviatkov. Treba upozorniť, že tabuľka sviatkov nie je aktualizovaná na rok a viac dopredu, pretože niektoré sviatky nemajú pevne stanovený dátum. Pridanie sviatku, alebo špeciálneho... Viac...
Informácie o firme Pred začatím používania aplikácie je vhodné vyplniť informácie o firme. Tabuľku Informácie o firme nájdete v menu Nastavenia - Infromácie o firme . Niekotré údaje ako Názov firmy , IČO , DIČ a IČ DPH vstupujú do licenčného systému aplikácie. Tieto údaje sa taktiež zobrazujú na výstupoch.... Viac...
Fondy nájdete v menu Nastavenia - Konfigurácia dochádzky - záložka Fondy . Zmena plánu pri zmene zmeny - Ak dôjde k zmene zmeny, zaškrtnutím tejto funkcie aplikácia vyhodnotí novú zmenu a upraví aj zmenu v mesačnom pláne. Príklad: Môže sa stať, že si zamestnanec zamieňa rannú a poobednú zmenu, ktoré... Viac...
Špeciálne prerušenia, respektíve dlhodobé prerušenia nájdete v menu Nastavenia - Konfigurácia dochádzky - záložka Špeciálne prerušenia - kliknutím na znamienko otvoríte ponuku špeciálnych prerušení kde kliknite na typ prerušenia, ktoré chcete nastaviť. Rozdiel medzi krátkodobými a dlhodobými prerušeniami... Viac...
Formáty nájdete v menu Nastavenia - Konfigurácia dochádzky - záložka Formáty . V záložke Formáty môžete nastaviť spôsob zobrazovania časovej dĺžky. V aplikácií je prednastavený matematický formát zobrazovania. Tento formát je možné prepnúť na zobrazovanie vo formáte hodiny :minúty:sekundy. (Príklad matematického... Viac...
Filtre nájdete v menu Nastavenia - Konfigurácia dochádzky - záložka Filtre . V tomto okne viete zablokovať Typy prítomností , Typy snímania a Upresnenie snímaní , ktoré nepoužívate. Pridaním fajočky k jednotlivým typom prítomností, snímaní a upresnení zablokujete ich zobrazenie v príslušných formulároch.... Viac...
Ostatné nastavenia nájdete v menu Nastavenia - Konfigurácia dochádzky - záložka Ostatné . Popis: Radenie zamestnancov v reportoch - Vo výstupných zostavách je možné radiť zamestnancov podľa: mena zamestnanca - V abecendnom poradí. osobného čísla zamestnanca - Vzostupne. Pre zmenu nastavenia kliknite... Viac...
Okno Typy prítomností nájdete v menu Nastavenia - Typy prítomností . V ľavej časti okna sa nachádzajú všetky typy prítomností používané v aplikácií, v pravej časti okna sa nachádzajú možnosti ich nastavenia. Popis: Časť: Typy prítomností Názov - V tomto stĺpci sa nachádzajú všetky typy prítomnosti používané... Viac...
Táto funkcia slúži na posielanie výkazov mesačnej dochádzky zamestnancom, prípadne spracovávateľom dochádzky. Nastavenie posielania e-mailov nájdete v menu Nastavenia - Konfigurácia dochádzky - záložka E-mail . Na správne fungovanie e-mailovej služby je potrebné splniť následovné podmienky: Pracovná... Viac...
Okno Terminály nájdete v menu Nastavenia - Konfigurácia dochádzky - záložka Terminály. Funcia slúži na generovanie informácií v termináloch, ako napríklad sledovanie salda. Ak chcete používať túto funkciu, je nutné mať povolenú funkciu Generovanie pomocných informácií v záložke Ostatné ! Popis: Vypĺňať... Viac...